« common sense » traduction en suédois

EN

« common sense » en suédois

volume_up
common sense {substantif}

EN common sense
volume_up
{substantif}

common sense (aussi: gumption)
Common sense, a rare idea in the law, but here it was.
Enligt sunt förnuft, någonting ovanligt inom juridik, men ändå, sunt förnuft.
Common sense -- (Laughter) -- Revolts at the idea. ~~~ Common sense.
(Skratt) Enligt sunt förnuft är konceptet helt motbjudande.
This contradicts common sense and the basic interests of the environment.
Detta strider mot sunt förnuft och de grundläggande miljöintressena.
common sense

Synonymes anglais de « common sense »

common sense

Exemples d'usage pour « common sense » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishFor that reason, including the revision clause in this directive is common sense.
Av denna anledning är det klokt att införa en klausul om översyn i direktivet.
EnglishPerhaps then common sense can prevail once again within the European Commission.
Då kanske det sunda förnuftet åter kan få råda inom Europeiska kommissionen.
EnglishTherefore I appeal to you to show common sense and return to the drawing-board.
Jag vädjar därför till er att vara förnuftiga och utarbeta ett nytt förslag.
EnglishThis runs counter to common sense and also to the provisions of the Treaties.
Detta strider mot det sunda förnuftet men också mot fördragens bestämmelser.
EnglishIt would perhaps be wiser to line up on the side of common sense from the outset.
Det klokaste vore kanske att redan från början ta sitt förnuft till fånga.
EnglishBut I appeal to this House to take a balanced and common-sense approach on this issue.
Jag uppmanar dock kammaren att ta en balanserad och sund ställning i den här frågan.
EnglishWe should use our common sense and not be led by ideological feelings.
Vi bör använda vårt sunda förnuft och inte låta oss ledas av ideologiska känslor.
EnglishCommon sense tells us, however, that this is not at all a straightforward matter.
Det sunda förnuftet talar dock om för oss att detta inte alls är någon okomplicerad fråga.
EnglishEnlargement will hopefully bring with it some common sense on this score.
Utvidgningen kommer förhoppningsvis att leda till klarsynt besinning på den punkten.
EnglishCommon sense tells us, however, that this is not at all a straightforward matter.
Män och kvinnor kallas för män och kvinnor just för att de är olika.
EnglishI therefore urge common sense so that we can take this process forward.
Därför vädjar jag till det sunda förnuftet så att vi kan fortsätta med denna process.
EnglishCommon sense tells us that if cotton production is prosperous it does not require any support.
Sunda förnuftet säger att om bomullsodlingen är lönsam, behöver den inget stöd.
EnglishThe Chinese authorities must no longer resist the voice of common sense.
De kinesiska myndigheterna kan inte få fortsätta att sätta sig över det sunda förnuftet.
EnglishI think that last week the EU found a renewed sense of common purpose.
Jag anser att EU den senaste veckan har funnit en ny mening i det gemensamma ändamålet.
EnglishThe ‘ yes’ vote that we will give you is not one of blind trust, but one of common sense.
Om ert lag svarar på dessa utmaningar kommer det att ha vårt förtroende.
EnglishIn conclusion, let us use common sense and keep things simple and in perspective.
Avslutningsvis bör vi använda vårt sunda förnuft och hålla saker och ting enkla och i perspektiv.
EnglishI think it is rooted in common sense, and a very far-reaching sense of consistency.
Här ligger det enligt min mening förnuftsskäl och mycket långtgående följdriktighet till grund.
EnglishI am pleased that there has been at least some modicum of common sense.
Det gläder mig att det har funnits åtminstone ett litet uns av förnuft.
EnglishWell, I´m sure you have too much common sense to get caught up in all that.
Jag hoppas du är för förnuftig för att inte fastna i allt det där.
EnglishI propose that instead of only following principles, we should combine them with common sense.
Följaktligen efterlyser jag sunt bondförnuft i stället för principfasthet.