« commonplace » traduction en suédois

EN

« commonplace » en suédois

volume_up
commonplace {substantif}

EN commonplace
volume_up
{substantif}

commonplace
volume_up
vardagsmat {gen. comm.}
One of the many worrying signs is that assaults against minorities have become commonplace.
Ett av de många oroande tecknen är att övergreppen mot minoriteter har blivit vardagsmat.
For years the Serbs have been torturing Albanian men and women and arrests have been commonplace.
I flera år har serberna torterat albanska kvinnor och män, arresteringar är vardagsmat.
Threats, kidnappings, torture, arbitrary detentions and murders are becoming commonplace.
Hot, kidnappningar, tortyr, godtyckliga frihetsberövanden och mord börjar bli vardagsmat.
commonplace (aussi: banality, bathos, platitude, bromide)
volume_up
banalitet {gen. comm.}
commonplace (aussi: platitude, bromide)
volume_up
plattityd {gen. comm.}
commonplace
volume_up
trivialitet {gen. comm.}
commonplace
commonplace
volume_up
banal sanning {gen. comm.}
commonplace
Människohandel med kvinnor och barn är en vardaglig företeelse.

Synonymes anglais de « commonplace »

commonplace

Exemples d'usage pour « commonplace » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishEvents this summer gave an indication of the chaos that could soon be commonplace.
Den gångna sommaren har visat på det kaos som snart kan vara allmänt förekommande.
EnglishStoning to death, amputation of limbs, floggings and torture are commonplace.
Stening till döds, amputering av lemmar, prygel och tortyr är vardagliga företeelser.
EnglishCommon sense is not necessarily the most commonplace quality in the world.
Sunt förnuft är inte nödvändigtvis den vanligast förekommande egenskapen i världen.
EnglishIt shows that thinking about energy savings has now become a commonplace.
Det visar att tänkandet om sparsam energianvändning har blivit allmänt gods.
EnglishAerial spraying is commonplace, particularly in forests and vineyards.
Flygbesprutning är en mycket vanlig företeelse, särskilt i skogar och vinodlingar.
EnglishUnfortunately, however, the reports only contain general and commonplace statements.
Men tyvärr innehåller betänkandena bara allmänna och banala uttalanden.
EnglishEven today, in our civilised societies, discriminatory practices remain commonplace.
I dagens civiliserade samhällen är det fortfarande vanligt med diskriminerande förfaranden.
EnglishOf course, progress has been made, and fortunately so, but persecution is still commonplace.
Självklart och lyckligtvis har det gjorts framsteg, men bitterheten är fortfarande stor.
EnglishAttacks targeted at Albanian villages and civilians are commonplace.
Attacker riktade mot albanska byar och civila finns med på dagordningen.
EnglishThis "commonplace-ethics" needs also consideration and due reflection.
Också denna "vardagsmoral" kräver eftertanke och etisk reflexion.
EnglishRape and human trafficking involving women and children are commonplace.
Våldtäkter och människohandel med kvinnor och barn är vanligt.
EnglishThe special situation it was in at the start of the 1980s is now becoming rather commonplace.
Fallet med Förenade kungariket, som var unikt i början av 1980-talet, är på väg att banaliseras.
EnglishEvents this summer gave an indication of the chaos that could soon be commonplace.
EU saknar beredskap för den fördubbling av antalet flygrörelser som vi kommer att uppleva under det närmaste decenniet.
EnglishIt is a commonplace of European rhetoric that we are formed by our inheritance from Greece and Rome.
Det tillhör den gängse europeiska retoriken att säga att vi är formade av vårt arv från Grekland och Rom.
EnglishFinally, I continue to oppose the colossal waste that is commonplace in all the European institutions.
Slutligen motsätter jag mig fortfarande det enorma slöseri som är vanligt inom samtliga EU-institutioner.
EnglishThe medieval torture and execution of women - even pregnant women - and children is commonplace.
Medeltida tortyr och avrättningar av kvinnor - till och med gravida kvinnor - och barn är vanligt förekommande.
EnglishThat reciprocal effect is by no means commonplace at present.
Denna växelverkan finns inte alltid på långa vägar.
English., are commonplace now.
Slagord som bredbandsnät, ISDN, Internet, Intranet, trafiktelematik etc präglar miljön.
EnglishTo speak of striking the right balance has become a commonplace.
English. - (FI) Mr President, Commissioner, subcontracting chains are commonplace in business.
föredragande. - (FI) Herr talman, herr kommissionsledamot! Det är vanligt med underentreprenörskedjor i näringslivet.