« commons » traduction en suédois

EN

« commons » en suédois

volume_up
common {substantif}

EN commons
volume_up
{pluriel}

commons

Exemples d'usage pour « commons » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAt 21 she is seven years younger than I was when I went to the House of Commons.
Med sina 21 år är hon sju år yngre än vad jag var när jag kom in i underhuset.
EnglishThe House of Commons introduced a Fur Farming Prohibition Bill on 25 February 1999.
Underhuset lade fram ett förslag om förbud mot pälsdjursavel den 25 februari 1999.
EnglishI can assure you that I did not answer that question in the House of Commons either.
Jag kan försäkra er om att jag inte heller svarade på frågan i underhuset.
EnglishAs an old House of Commons man I am delighted that we have this opportunity here today.
Som gammal ledamot i underhuset gläder det mig att vi har denna möjlighet här i dag.
EnglishI read with concern what was still being discussed yesterday in the House of Commons.
Jag läser med oro vad som fortfarande diskuterades i går i underhuset.
EnglishThe bill was introduced in the House of Commons on 22 November 1999.
Förslaget lades sedan fram på nytt inför underhuset den 22 november 1999.
EnglishMr Blair was generous enough to acknowledge these concerns in the House of Commons.
Blair hade vänligheten att ta upp dessa farhågor i underhuset.
EnglishThe Parliament of Britain - the House of Commons and the House of Lords - have approved the Treaty.
Det brittiska parlamentet - underhuset och överhuset - har godkänt fördraget.
EnglishI wonder if Mr Lewis could afford to adopt a similar attitude in the British House of Commons.
Jag undrar om Ivan Lewis har råd med en liknande inställning i det brittiska underhuset.
EnglishI sat in the House of Commons in the United Kingdom for 18 years before coming into this Chamber.
Jag satt i underhuset i Förenade kungariket i 18 år innan jag kom till denna kammare.
EnglishHe said in his reply to me that Mr Cook, Foreign Secretary, had denied this in the House of Commons.
Han sade i sitt svar att Cook, utrikesministern, hade förnekat detta i underhuset.
EnglishIn the UK, it will take 200 years before women are equally represented in the House of Commons.
I Storbritannien kommer det att ta 200 år innan kvinnor är jämlikt representerade i underhuset.
EnglishMadam President, this reminds me of my days in the House of Commons.
(EN) Fru talman! Detta påminner mig om min tid i underhuset.
EnglishWhenever she went back to the Commons, she would always say she had protected the national interest.
När hon gick till House of Commons, sa hon alltid: jag har försvarat vårt nationella intresse.
EnglishIt would be interesting to see how you would get on in the British House of Commons at Question Time!
Det vore intressant att se hur ni skulle klara er vid frågestunden i det brittiska underhuset!
EnglishThe House of Commons Trade and Industry Select Committee was critical of the culture of secrecy.
Underhusets särskilda utskott för handels- och industrifrågor var kritiskt till hemlighetsmakeriet.
EnglishThe British Government is subject to the control of the House of Commons.
EnglishWhen I came to this Parliament from the British House of Commons, I came with great expectations.
När jag kom hit till parlamentet från det brittiska underhuset hade jag mycket stora förväntningar.
EnglishAs they say in the House of Commons, I will write to the honourable Member about that matter.
Som man säger i det brittiska underhuset: Jag kommer att skriva till parlamentsledamoten om denna fråga.
EnglishMr Henderson, you can see we have lively debates here, just like in the House of Commons.
Herr Henderson, ni kan se att vi även här, precis som i det brittiska underhuset, kan ha livliga diskussioner.