« commotion » traduction en suédois

EN

« commotion » en suédois

volume_up
commotion {substantif}
SV

EN commotion
volume_up
{substantif}

commotion (aussi: disorder, disturbance, hubbub, riot)
(Tumult i kammaren)Sitt ner.
I wanted to point out that the German translation was, unfortunately, lost in the commotion.
Jag ville påpeka att i det tumult som uppstod kunde man tyvärr inte förstå den tyska tolkningen.
Unfortunately, these have remained virtually unnoticed in the Netherlands amidst the commotion and unrest in recent weeks.
Tyvärr har de resultaten knappast märkts i Nederländerna under de senaste veckornas tumult och oro.

Exemples d'usage pour « commotion » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe commotion is justified, given the nature of the topic, but the confusion is not.
Den uppståndelsen är också berättigad med tanke på ämnet men inte förvirringen.
EnglishLet us ensure that tragedy does not produce more commotion than action.
Låt oss se till att denna tragedi inte leder till mer uppståndelse än handling.
EnglishThere was a certain amount of political commotion about the matter not being dealt with correctly.
Det uppstod en del politiskt rabalder om huruvida frågan hanterades på rätt sätt.
English(As the commotion did not stop, the Member addressed the President)
(Eftersom tumultet inte upphörde vände sig ledamoten till talmannen.)
EnglishMr Prodi' s remarks caused a huge commotion in the Netherlands.
Prodis anmärkningar har orsakat stor uppståndelse i Nederländerna.
EnglishMr President, there is a great deal of commotion surrounding enlargement.
Herr talman! Det är väldigt mycket liv om utvidgningen.
EnglishMr Prodi's remarks caused a huge commotion in the Netherlands.
Prodis anmärkningar har orsakat stor uppståndelse i Nederländerna.
EnglishHowever, the European Commission's and Commissioner Bolkestein's proposals have unleashed quite a commotion.
Europeiska kommissionen och kommissionär Bolkesteins förslag väckte ändå en stor upprördhet.
EnglishHe was also somewhat taken aback at the commotion in Europe.
Han var också ganska förbryllad över uppståndelsen i Europa.
EnglishOne could therefore say that there is a lot of commotion in the industry and this makes the report all the more topical.
Det rör sig alltså inom den sektorn och det gör betänkandet desto aktuellare.
EnglishWe went in and sat down at the booth, and the waitress came over, made a big commotion over Tipper.
Vi gick in och satte oss ner i båset och servitrisen kom dit, ställde till med ett stort ståhej över Tipper.
EnglishMr President, for several months now, there has been a real commotion among the Western countries with regard to Iraq.
Herr talman! När det gäller Irak har västländerna varit verkligt upprörda i flera månader.
EnglishMr President, there was quite a bit of commotion yesterday due to the way your predecessor chaired yesterday's sitting.
Herr ordförande! I går var det rätt tumultartat på grund av det sätt som er kollega ledde sammanträdet.
English(After the vote, the commotion grew louder)
(Efter omröstningen blev tumultet alltmer högljutt.)
EnglishNeedless to say, this has led to a great deal of commotion, and I know that Mr Corbett has met us some of the way.
Det har det naturligtvis talats mycket om och jag vet att Corbett tillmötesgått oss en bit på vägen i det avseendet.
EnglishThe Court caused a great deal of commotion with the Packaging Directive by excluding waste incineration from recovery.
Domstolen ställde till en del rabalder med förpackningsdirektivet genom att undanta sopförbränning från återvinning.
EnglishDo you remember the commotion caused in Finland when a member of your Green party said that the Duma was not democratic?
Minns ni den uppståndelse som väcktes i Finland när en medlem av ert gröna parti sa att duman inte var demokratisk?
EnglishI have been looking over at Mr Lange and thinking that there has been a lot of commotion about an own-initiative report.
Jag har suttit och tittat på Bernd Lange och tänkt att det har varit mycket uppståndelse om ett initiativbetänkande.
EnglishThe issue concerned has thrown the whole of Europe into commotion and may well do so for the foreseeable future.
Det rör sig här om ett problem som fått hela Europa i uppror de senaste dagarna och som kanske kommer att göra det de närmaste dagarna också.
EnglishWhat is the commotion in here?