« communication channel » traduction en suédois

EN

« communication channel » en suédois

EN communication channel
volume_up
{substantif}

communication channel
The goal of the Web is to serve as a daily tool for effective leadership and as a natural communication channel towards funders, partners, researchers and students.
Målet med webben är att fungera som ett dagligt verktyg för effektivt ledarskap och som naturligt kommunikationskanal gentemot finansiärer, partners, forskare och studenter.
Our objective, therefore, is to seek to maintain a communication channel until our partners have a sufficiently clear picture of the potential results of the negotiations within the WTO.
Vår målsättning är därför att försöka upprätthålla en kommunikationskanal tills våra partner har skapat sig en tillräckligt klar bild över vad WTO-förhandlingarna kan resultera i.

Synonymes anglais de « communication channel »

communication channel

Exemples d'usage pour « communication channel » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe Commission and Parliament form a channel of communication, and we need each other.
Tillsammans med cirka 500 ledamöter ser jag fram emot ett framgångsrikt och hederligt samarbete, byggt på självförtroende.
EnglishAs a channel of communication they are perhaps not irreplaceable and their work is not absolutely dependent on Commission support.
I mitt hemland är det bästa med Info Point Europa-kontoren att de finns nära invånarna.
EnglishIt is a channel of communication.
EnglishVarious events scheduled throughout this year will enable us to maintain a close channel of communication with our Chinese counterparts.
Olika händelser som planerats under året kommer att göra det möjligt för oss att upprätthålla en tät kommunikation med våra kinesiska motparter.
EnglishEP contacts, for instance with the Iranian Majlis, are an important channel of communication between the European Union and the Islamic Republic of Iran.
Europaparlamentets kontakter - exempelvis med det iranska parlamentet majlis - är en viktig kontaktväg mellan EU och Islamiska republiken Iran.
EnglishIf we open up this channel of communication we have the chance to prove that our economic future also lies in implementing ecological objectives.
Om vi kan få igång denna kommunikation, då har vi chansen att bevisa att den ekonomiska framtiden även står och faller med att de ekologiska målsättningarna genomförs.
EnglishA representative must be able to act as a channel of communication in those countries that take care of the negotiations, so it would be necessary to have someone with a negotiating mandate.
En representant ska kunna kommunicera i de länder som sköter förhandlingarna och då måste man ha någon som har förhandlingsmandat.
EnglishThere is no doubt that interest groups present a platform for the exchange of information and are an important channel of communication between citizens and the European Union.
Det råder ingen tvekan om att intressegrupperna utgör en plattform för utbyte av information och är en viktig kanal för kommunikation mellan medborgarna och EU.