« to crowd in » traduction en suédois

EN

« to crowd in » en suédois

Exemples d'usage pour « to crowd in » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe crowd of people on Independence Square last Saturday numbered one million.
Antalet människor på Självständighetstorget i lördags uppgick till en miljon.
EnglishThat's important, but actually most people in the crowd occupy these other roles.
Detta är viktigt, men de flesta människorna i folkmassan har dom här andra rollerna.
EnglishMopeds, goats and cattle were hoisted into Rafah by cranes, to the cheers of the crowd.
Mopeder, getter och boskap lyftes in i Rafah med kranar, till massans hurrarop.
EnglishI don't think they tried to market it to the billionaire, BASE-jumping crowd.
De försökte nog inte marknadsföra det åt miljadärer som gillar basejumping.
EnglishIt would be like trying to stop people in a crowd chatting to one another.
Det är ungefär som att försöka hindra samtal mellan människor i en stor folkmassa.
EnglishThey have collated crowd-sourced data and rendered the invisible visible.
De har samlat så kallad crowdsource information och synliggjort det osynliga.
EnglishThe 70 000-strong crowd of demonstrators last Saturday in Baku was well aware of this fact.
De 70 000 demonstranterna i Baku i lördags var mycket medvetna om detta faktum.
EnglishThe 70 000-strong crowd of demonstrators last Saturday in Baku was well aware of this fact.
De 70 000 demonstranterna i Baku i lördags var mycket medvetna om detta faktum.
EnglishTo their credit, some of the gathered crowd tried to save the petrified child.
Det bör framhållas att vissa av åskådarna faktiskt försökte rädda den skräckslagna flickan.
EnglishThe demands were rejected, the authorities opened fire on the crowd and the uprising began.
Kraven avvisades, myndigheterna öppnade eld mot massan och upproret inleddes.
EnglishThis extremely vague wording would open the asylum door to a whole crowd of new immigrants.
Denna oerhört vida formulering skulle möjliggöra asyl för en mängd nya immigranter.
EnglishOf course there will be events and developments that crowd in on us.
Naturligtvis kommer det att finnas händelser och utvecklingar som tränger sig på oss.
EnglishMr President, I can see male and female pensioners among the dense crowd of members of the public.
Herr talman! Jag ser att det finns pensionärer av båda könen bland åhörarmassorna.
EnglishHis funeral brought into the streets a crowd estimated at 30 000 strong.
Hans begravning fick en folkmassa som beräknats till 30 000 personer att ge sig ut på gatorna.
EnglishHis funeral brought into the streets a crowd estimated at 30 000 strong.
Hans begravning fick en folkmassa som beräknats till 30 000 personer att ge sig ut på gatorna.
EnglishIn others, as in Stockholm, it is possible to take a stroll in the crowd.
På andra ställen, som i Stockholm, kan du mingla i folkmassan.
EnglishAnd the first thing you need is ... a crowd, a group of people who share a common interest.
Den första saken som behövs är... en folkmassa, en grupp människor med ett gemensamt intresse.
EnglishOK, so, much, much better than the average crowd, I can tell you that.
OK, så, mycket bättre än genomsnittspubliken, kan jag berätta.
EnglishNow it's not a lone nut, it's not two nuts -- three is a crowd, and a crowd is news.
Nu är det inte en ensam knasboll, inte två knasbollar, tre är en folkmassa, och en folkmassa är nyheter.
EnglishThe bigger the crowd, the more potential innovators there are.
Ju större folkmassa, desto flera potentiella innovatörer finns det.