« crude » traduction en suédois

EN

« crude » en suédois

volume_up
crude {substantif}
SV

EN crude
volume_up
{substantif}

crude (aussi: oil)
volume_up
råolja {gen. comm.}
The easy bit is to achieve this, using low-sulphur crude or blending.
Att nå hit med användning av råolja eller blandning med låg svavelhalt är den enkla delen.
The presence of a major oil refinery for Saudi crude is well known.
Det är väl känt att det finns ett stort oljeraffinaderi för saudisk råolja i landet.
The Union needs to diversify its supply of crude oil and natural gas.
EU behöver sprida sin försörjning av råolja och naturgas.

Exemples d'usage pour « crude » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishConsequently, all this may well be crude but it is just a touch more practical.
Resultatet är att detta kanske är grossier, men det är en aning mera praktiskt.
EnglishIt is essential to make the most effective and efficient use of crude oil.
Det är viktigt att använda råoljan så effektivt och ändamålsenligt som möjligt.
EnglishInstead, you present the crude Framework Decision on combating terrorism.
I stället lägger ni fram det oslipade rambeslutet om bekämpandet av terrorism.
EnglishWe also need to differentiate the other sources of crude oil as soon as possible.
Vi behöver också differentiera övriga råoljekällor så snart som möjligt.
EnglishWe treat these patients in a rather crude fashion at this point in time.
Vi behandlar dessa patienter på ett väldigt grovt och klumpigt sätt i nuläget.
EnglishTo put it bluntly, these crude propaganda-driven reports are very wide of the mark.
Låt oss vara uppriktiga: detta grovt propagandistiska tal ligger mycket långt från verkligheten.
EnglishCrude misuse of power hampers development and perpetuates poverty.
Det grova maktmissbruket står i vägen för utvecklingen och upprätthåller fattigdomen.
EnglishWith the rise in crude oil prices there is going to be much more pressure on the Mediterranean.
Genom de ökade oljepriserna kommer trycket på Medelhavet att öka ännu mer.
EnglishBut simply to say that we cut them all by 10 % is a very crude mechanism.
Men att bara säga att vi minskar alla med 10 procent är ett mycket trubbigt tillvägagångssätt.
EnglishBut simply to say that we cut them all by 10% is a very crude mechanism.
Men att bara säga att vi minskar alla med 10 procent är ett mycket trubbigt tillvägagångssätt.
EnglishWell, the workers of this company have seen how crude these lies were.
Arbetstagarna vid företaget har nu sett hur grova dessa lögner var.
EnglishQuite the opposite in fact, crude-oil prices are lower than before the oil crises.
Tvärtom, råoljepriserna är lägre än de var före oljekrisen.
EnglishCurrently, the erratic movement of the crude market is causing problems.
För närvarande orsakar den oberäkneliga råoljemarknaden problem.
EnglishExperience also shows that this instrument is crude, unfair, redundant and costly.
Erfarenheterna visar för övrigt att detta instrument är klumpigt, orättvist, överflödigt och kostsamt.
EnglishI shall vote against this crude hijacking of what was a good idea.
Jag kommer att rösta emot detta brutala utnyttjande av det som tidigare var ett bra förslag.
EnglishEU-wide, the use of biomass already makes up more than half the crude oil units.
Inom EU representerar redan idag användningen av biomassa hälften av de råoljeenheter som därmed sparats in.
EnglishUnder pressure, the rapporteur resorted to a crude procedural trick.
Under press har föredraganden tagit till ett fult processtrick.
EnglishFixed vegetable oils, fluid or solid, crude, refined or purified
Vegetabiliska fetter och feta oljor, råa, renade eller raffinerade
EnglishWhat are we to think of this crude misuse of Articles 95 and 152?
Vad skall man då tänka om denna grova manöver som avleder artiklarna 95 och 152 från deras mål?
EnglishRape and sexual slavery are the crude everyday realities of war.
Våldtäkt och sexuellt slaveri är råa vardagliga realiteter i krig.