« daily » traduction en suédois

EN

« daily » en suédois

volume_up
daily {substantif}

EN daily
volume_up
{substantif}

daily (aussi: newspaper, paper)
volume_up
dagstidning {gen. comm.}
I quite frankly believe that that influential daily newspaper is being fanciful.
Uppriktigt talat tror jag att denna inflytelserika dagstidning fantiserar.
In the Netherlands this was announced in a leading daily newspaper.
I Nederländerna har det blivit känt via en stor dagstidning.
Last week, a major German daily newspaper polled its readership.
Förra veckan genomförde en stor tysk dagstidning en undersökning bland sina läsare.
daily
volume_up
daglig tidning {gen. comm.}

Synonymes anglais de « daily »

daily

Exemples d'usage pour « daily » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt is about the daily lives and employment opportunities of billions of people.
Det handlar om miljarder människors dagliga liv och sysselsättningsmöjligheter.
EnglishA knife may be used to slice our daily bread but it may also be used to kill.
En kniv kan användas för att skära upp vårt dagliga bröd men också för att döda.
EnglishA corrupt administration is part of daily life in many neighbouring countries.
En korrupt förvaltning är en del av det dagliga livet i många grannskapsländer.
EnglishHealth is a process created and experienced in daily life by individuals themselves.
Hälsa är en process som människan själv skapar och upplever i det dagliga livet.
EnglishYou can have your bids automatically adjusted, based on the daily budget you've set.
Dina bud kan justeras automatiskt, baserat på den dagliga budget du har angivit.
EnglishGalileo will therefore bring tangible results to the daily lives of our citizens.
Galileo kommer därmed att åstadkomma konkreta resultat i EU-medborgarnas dagliga liv.
EnglishAnd on the right-hand side, we show the same data, but here with daily incidence.
Och på den högra sidan visar vi samma data, men här den dagliga incidensen.
EnglishThere is also another type of racism which involves daily harassment and humiliation.
Och sedan finns en annan rasism, den vardagliga mobbningen och förödmjukelsen.
EnglishThe utilisation of space has quite imperceptibly come to be part of daily life.
Användningen av rymden har på ett omärkligt sätt kommit att bli en del av vardagslivet.
EnglishIt is about making people’s lives easier and improving the daily lives of our citizens.
Det handlar om att förenkla människors liv och förbättra våra medborgares vardag.
EnglishThe so-called guideline daily amounts (GDAs) also have their weak points.
Det så kallade rekommenderade dagliga intaget (RDI) har också sina svaga punkter.
EnglishThese tests resulted in a so-called 'acceptable daily intake ' for animals.
Dessa tester resulterar i en så kallad " godtagbart dagligt intag " för djur.
EnglishAnd what if the entering of the euro into daily life really did serve no purpose?
Och om nu övergången till euro i vardagslivet inte tjänar någonting till?
EnglishNowadays, satellite navigation is an indispensable tool in our daily lives.
Nu för tiden är satellitnavigering ett oumbärligt verktyg i vårt dagliga liv.
EnglishThe daily life research is interdisciplinary and is based on daily life.
Vardagslivsforskningen är tvärvetenskaplig och utgår från det vardagliga livet.
EnglishOften EU leaders seek to make the EU more relevant in the daily lives of their citizens.
EU:s ledare försöker ofta ge unionen en viktigare roll i medborgarnas vardagsliv.
EnglishThat must be part of our workaday lives; it must become our daily labour.
Detta måste utgöra en del av vår arbetsdag; det måste bli vårt dagliga arbete.
EnglishBut how many of us would agree to give half our daily wage for one condom?
Men hur många av oss skulle acceptera att använda halva vår dagslön till en kondom?
EnglishThe television images of victims of the conflict that reach us daily are harrowing.
De tv-bilder av konfliktens offer som når oss varje dag är fruktansvärda.
EnglishThe so-called guideline daily amounts (GDAs) also have their weak points.
Det så kallade vägledande dagliga intaget (GDA) har också sina svaga punkter.