« densely » traduction en suédois

EN

« densely » en suédois

EN densely
volume_up
{adverbe}

densely (aussi: close, fast, tight, tightly)
volume_up
tätt {adv.}
The hippocampus is formed of two sheets of cells, which are very densely interconnected.
Hippocampus består av två lager med celler som är tätt sammakopplade.
That is how densely packed the animals are at present.
tätt är djuren nämligen packade idag.
How densely should animals and poultry be herded together - something which could lead to the rapid spread of disease?
Hur tätt skall djur och fjäderfän få samlas - något som kan leda till snabb sjukdomsspridning?
densely (aussi: sluggishly, tardily, logily)
volume_up
trögt {adv.}
densely
volume_up
tät- {adv.}

Synonymes anglais de « densely »

densely
dense

Exemples d'usage pour « densely » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMuch is at stake with the forthcoming elections in this densely populated country.
Det är mycket som står på spel i de kommande valen i detta tätbefolkade land.
EnglishThus, this will naturally always be very difficult in the densely populated regions.
Därför kommer detta naturligtvis alltid vara mycket svårt i tätbefolkade regioner.
EnglishIt is hard to imagine how this would be done in Europe's densely-populated areas.
Det är svårt att föreställa sig hur detta skulle gå till i EU:s tätbefolkade områden.
EnglishIt is a densely populated region and there are even more pigs than people.
Det är ett mycket tätbefolkat land, men det finns ännu fler grisar än människor.
EnglishMoreover, the Inntal in Austria is one of the most densely populated regions.
Dessutom hör Inndalen i Österrike till de regioner som är tätast befolkade.
EnglishNuclear waste should never be transported through densely populated areas.
Kärnbränsleavfall bör aldrig transporteras genom tätbefolkade områden.
EnglishI come from the region around the Cologne-Bonn airport, an extremely densely populated region.
Jag kommer från regionen kring flygplatsen Köln-Bonn, en mycket tätbefolkad region.
EnglishIn the densely populated centres of Europe, traffic grinds to a halt daily.
I Europas tätbefolkade områden blir det trafikstockningar varje dag.
EnglishIt is one of the world' s poorest and most densely populated countries.
Det är ett av de fattigaste och mest tätbefolkade länderna i världen.
EnglishEurope is a densely populated continent, with many urban areas.
Den andra grundsatsen är att Europa är en tätbefolkad kontinent, med många stadsområden.
EnglishOn this densely populated continent, every nuclear power plant has consequences for neighbouring countries.
På denna tätbefolkade kontinent påverkar varje kärnkraftsanläggning grannländerna.
EnglishMy own country of Flanders is the most densely populated country in the whole of the European Union.
Mitt eget land, Flandern, är det mest tätbefolkade landet i hela EU.
EnglishAnother challenge that the European Union must face relates to areas that are very densely populated.
En annan utmaning som måste antas av Europeiska unionen gäller mycket folktäta bostadskvarter.
EnglishI come from Munich, a very densely populated urban conglomeration, but we have the same problem there.
Jag kommer från München, ett mycket tätbefolkat område, men även hos oss har vi detta problem.
EnglishIndia is one of the most densely populated countries in the world, and also an emerging economic power.
Indien är ett av de mest tättbefolkade länderna i världen och också en framväxande ekonomisk makt.
EnglishNigeria is the most densely populated country in Africa, which means that it has vast human resources.
Nigeria är det mest tättbefolkade landet i Afrika. På det sättet förfogar det över levande krafter.
EnglishMy own country, Sweden, is the EU's most densely forested country.
EnglishIt is obvious that this will lead, in our densely populated States, to increasing noise pollution for citizens.
Det är uppenbart att detta leder till ökad belastning för medborgarna i våra tätbefolkade länder.
EnglishIt is also one of the most densely populated countries in the world.
EnglishThe largest airports are located in densely populated areas and their environments are becoming less and less inhabitable.
De största flygplatserna ligger i folktäta områden och dessa orter blir alltmer obeboeliga.