EN

descent {substantif}

volume_up
Some of these people are of French and Spanish descent and are, of course, American citizens.
Några av dessa människor är av fransk och spansk härkomst och är, naturligtvis, amerikanska medborgare.
Meanwhile, in Germany, where there are 2 million people of Polish descent, there is not one state school exclusively for Poles.
I Tyskland, där det finns två miljoner människor av polsk härkomst, finns det samtidigt inte en enda statlig skola endast för polacker.
It should be noted that only in Lithuania can citizens of Polish descent obtain an education in Polish from nursery to university.
Det bör noteras att det bara är i Litauen som medborgare av polsk härkomst kan få utbildning på polska från förskole- till universitetsnivå.
The various plans for economic recovery have at best slowed down this descent into the underworld, but signs of recovery are not yet apparent.
De olika planerna för en ekonomisk återhämtning har i bästa fall fördröjt denna nedstigning i underjorden, men det syns fortfarande inga tecken på återhämtning.
descent (aussi: decline, decrease, dip, down)
descent (aussi: ascent, decline, declivity, escarpment)
descent (aussi: assault)
descent (aussi: abasement, degradation)
descent (aussi: bust)
descent (aussi: invasion, plague)
descent
The various plans for economic recovery have at best slowed down this descent into the underworld, but signs of recovery are not yet apparent.
De olika planerna för en ekonomisk återhämtning har i bästa fall fördröjt denna nedstigning i underjorden, men det syns fortfarande inga tecken på återhämtning.
The Zimbabwean government, which could have reasonably avoided this crisis, is therefore clearly responsible for this dramatic descent into hell.
Regeringen i Zimbabwe skulle rimligen ha kunnat undvika denna kris och är därför tveklöst ansvarig för denna dramatiska nedstigning i helvetet.
descent (aussi: ancestry, extraction, family, lineage)
volume_up
börd {gen. comm.}
In my London constituency yesterday British police arrested eight British citizens of Pakistani descent with half a tonne of bomb-making material.
I min valkrets i London arresterade den brittiska polisen i går åtta brittiska medborgare av pakistansk börd med ett halvt ton material för att tillverka bomber.
descent (aussi: stock)
The concept of origin is fundamental as discrimination may relate not only to the current status of an individual but also to his origin and descent.
Begreppet ursprung är grundläggande eftersom en eventuell diskriminering kan gälla inte bara en persons nuvarande status utan också hans ursprung och härstamning.
descent
descent

Exemples d'usage pour « descent » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishOur failure on this approach has meant a further descent into renewed clashes.
Vårt misslyckande i detta sammanhang har resulterat i ytterligare konflikter.
EnglishSyria has recently secretly extradited a Dutchman of Iranian descent to Iran.
Syrien har nyligen i hemlighet utlämnat en nederländare av iranskt ursprung till Iran.
EnglishBoth Muslim citizens and citizens of Turkish descent have a place in the European Union.
I EU finns det plats både för medborgare inom islam och medborgare med turkisk bakgrund.
EnglishThis is especially dangerous in a country where one fifth of the population is not of Slavic descent.
Detta är särskilt illavarslande i ett land där en femtedel av befolkningen är av icke-slaviskt ursprung.
EnglishThis is especially dangerous in a country where one fifth of the population is not of Slavic descent.
Vi respekterar den kulturella mångfalden och strävar efter att skydda och stödja olika kulturella traditioner.
EnglishThe problem of refugees, which include many Georgian citizens of Greek descent, has not been solved.
Problemet med flyktingarna, bland vilka det också finns många georgiska medborgare med grekiskt ursprung, är olöst.
EnglishIt is important now that we assert the primacy of politics in Kosovo and ensure that there is no further descent into ethnic violence.
Det är viktigt att vi nu hävdar politikens företräde i Kosovo och att man inte på nytt hemfaller åt etniskt våld.
EnglishYou may start your descent any time now.
EnglishDevelopments in Georgia also concern Greece, because thousands of citizens of Greek descent live in Georgia in a state of insecurity.
Utvecklingen i Georgien rör också Grekland, eftersom tusentals medborgare av grekiskt ursprung lever i osäkerhet i Georgien.
EnglishIt is important now that we assert the primacy of politics in Kosovo and ensure that there is no further descent into ethnic violence.
Men frågan om Kosovos slutliga ställning kan inte lösas förrän man har gjort tillräckligt stora framsteg i genomförandet och översynen av normer.
EnglishThe progressive and increasingly rapid descent into barbarism in Algeria has now made horror a daily event in that martyred country.
Den i allt snabbare takt fortgående försämringen av situationen i Algeriet har gjort att skräcken i detta plågande land numera är en daglig företeelse.
EnglishSimilarly, I do not in any way doubt that people of Pakistani and Indian descent in London, which I represent, would share EU values.
På samma sätt hyser jag inga som helst tvivel om att de personer med pakistanskt och indiskt ursprung i London som jag företräder delar EU:s värderingar.
English‘Early Germanisation’ and ‘children of German descent’ were phrases used in Nuremberg by criminals charged with the Germanisation of Polish children.
”Tidig tyskifiering” och ”barn med tyskt påbrå” var fraser som användes i Nürnberg av brottslingar som anklagades för att ha förtyskat polska barn.
English‘ Early Germanisation’ and ‘ children of German descent ’ were phrases used in Nuremberg by criminals charged with the Germanisation of Polish children.
” Tidig tyskifiering ” och ” barn med tyskt påbrå ” var fraser som användes i Nürnberg av brottslingar som anklagades för att ha förtyskat polska barn.
EnglishIt is also the beginning of our descent down the slippery slope of enlargement, with the accession of the Eastern European agricultural countries bringing unknown costs in real terms.
Det är också början på vägen mot anslutningen av jordbruksländerna i öst, där vi inte känner till de verkliga kostnaderna.
EnglishThe intention, which is today being cynically declared in the first few hours of the conflict, of assassinating Iraq's political leaders, represents a new stage in the descent into barbarity.
Avsikten att mörda de irakiska politiska ledarna, som i dag cyniskt aviseras under konfliktens första timmar, utgör en ny etapp på vägen mot barbariet.