EN die
volume_up
{substantif}

volume_up
form {gen. comm.}
Mr President, the dictator Abacha has, in fact, died, but the dictatorship remains; it remains with a new face visible in another soldier: Abubakar.
Diktatorn Abacha har mycket riktigt avlidit, men diktaturen upprätthålls fortfarande; dock med en ny frontfigur i form av en annan militär: Abubakar.
Twenty-one people have died of the new variant of CJD, the human form of BSE, in Britain since 1995.
I Storbritannien har tjugoen personer dött av den nya varianten av Creutzfeldts Jacobs-syndrom, den mänskliga formen av BSE, sedan 1995.
die (aussi: bottom, foot, heel, leg)
volume_up
fot {gen. comm.}
What is clear right now is that the murderers of Rafik Hariri and of the 14 Lebanese citizens who died in the attack are still at large.
Det som står klart nu är att de skyldiga till morden på Rafiq Hariri och de 14 libanesiska medborgare som dog i attacken fortfarande är på fri fot.
die (aussi: heat, jam, mill, press)
volume_up
press {gen. comm.}
It's still going strong, with positive press to die for.
Pressen gör mördande god reklam för dem.
die (aussi: swage)
volume_up
stans {gen. comm.}
die (aussi: mould)
volume_up
matris {gen. comm.}
die (aussi: cube)
volume_up
tärning {gen. comm.}
En tärning kastas 1020 gånger.
He did Einstein out of dice because, after all, Einstein said, "God does not play dice with the universe."
Han gjorde Einstein av tärningar eftersom Einstein sade, "Gud spelar inte tärning om universum."
And then we had a snakes and ladders game, where you throw dice.
Och sedan hade vi brädspelet, där man kastar en tärning.
die (aussi: base, pedestal, socket, plinth)
volume_up
sockel {gen. comm.}
die (aussi: plinth, connection block)
volume_up
plint {gen. comm.}
die
die
volume_up
pappersstämpel {gen. comm.}

Exemples d'usage pour « die » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAnimals which die on farm are in any case excluded from the food and feed chain.
Djur som dör på gårdar undantas i alla händelser från livsmedels- och foderkedjan.
EnglishThis puts the animals under stress, sometimes so much so that they die in transit.
Djuren stressas och det i vissa fall i så hög grad att de dör under transporten.
EnglishAs we heard earlier, 650 000 people die each year from the effects of smoking.
Som vi hörde tidigare dör 650 000 människor varje år av effekterna av rökning.
EnglishI should like to conclude by saying that we should not let the dead die in vain.
Jag skulle vilja avsluta med att säga att vi inte får låta de döda ha dött förgäves.
EnglishEvery year, 88 000 women and 1 000 men in the European Union die of breast cancer.
Varje år dör 88 000 kvinnor och 1 000 män av bröstcancer i Europeiska unionen.
EnglishEvery year, some 235 000 EU citizens die as a result of an accident or violence.
Varje år dör ungefär 235 000 EU-medborgare till följd av olyckor eller våld.
EnglishHalf a million EU citizens die needlessly each year from tobacco related illnesses.
En halv miljon EU-medborgare dör varje år i onödan av tobaksrelaterade sjukdomar.
EnglishEvery day that passes thousands of men, women and children die of these diseases.
För varje dag som går dör tusentals kvinnor, män och barn av dessa sjukdomar.
EnglishThe European Union must stop standing by in silence as more and more people die.
Europeiska unionen kan inte längre stillatigande se på hur ytterligare människor dör.
EnglishOn average, around one hundred people die every day and over two hundred are injured.
Ungefär hundra människor dör i genomsnitt varje dag medan över två hundra skadas.
EnglishHalf a million EU citizens die needlessly each year due to tobacco addiction.
500 000 EU-medborgare dör i onödan varje år på grund av att de är beroende av tobak.
EnglishNevertheless, 2 000 people worldwide die every year of salmonella poisoning.
Över hela världen dör ändå 2 000 människor av salmonellaförgiftning varje år.
EnglishEvery year 40 000 people die on the roads of Europe; that is 40 000 too many.
Varje år dör 40 000 människor på Europas vägar och det är 40 000 för många.
EnglishThis was translated into German as 'die besten nachrichtendienstlichen Instrumente '.
Det har på tyska översatts till " die besten nachrichtendienstlichen Instrumente" .
EnglishThis was translated into German as 'die besten nachrichtendienstlichen Instrumente '.
Det har på tyska översatts till " die besten nachrichtendienstlichen Instrumente ".
EnglishIndeed, nearly 2 million people die as a result of the disease every year.
Nästan två miljoner människor dör faktiskt varje år som en följd av denna sjukdom.
EnglishThousands of people die each year in attempting to reach Europe in ways that are unsafe.
Tusentals människor omkommer varje år när de på osäkra sätt försöker nå Europa.
EnglishSeveral of you have cited the shocking statistic: 41 600 people die on the roads.
Många av er har påmint om de fasansfulla siffrorna: 41 600 personer omkommer i trafiken.
EnglishWhy do 35 000 children die every day of illnesses that could have been prevented?
Varför dör varje dag 35 000 barn i sjukdomar som hade kunnat förebyggas?
EnglishI am also thinking of the many young girls who die horrifically as a result.
Jag tänker också på de många flickor som därigenom på ett hemskt sätt förlorar livet.