EN drag
volume_up
{substantif}

1. argot

2. autre

drag (aussi: arrest, bar, barrier, block)
How do we drag them kicking and screaming into the 21st century with all its problems?
Hur kan vi få dem, trots deras stora motstånd, att träda in i 2000-talet med alla dess problem?
drag (aussi: check, brake)
volume_up
broms {gen. comm.}
Since these are global issues, we see that the US is dragging its feet in this area.
Eftersom frågorna är globala, ser vi att USA bromsar på detta område.
Freedom of movement is on the way to becoming a reality, but some governments are dragging their heels.
Den fria rörligheten är på väg att förverkligas, men vissa regeringar bromsar.
drag
drag (aussi: bore)
volume_up
träbock {gen. comm.} [fig.]

3. "cigarette"

drag
volume_up
bloss {n} [argot] (cigarett)

4. péjoratif

drag (aussi: lemon)
volume_up
torrboll {gen. comm.} [péj.]
drag (aussi: drip, lemon)
volume_up
tråkmåns {gen. comm.} [péj.]

5. Construction

volume_up
bromskraft {gen. comm.}

6. Anglais américain, argot

drag
volume_up
huvudgata {gen. comm.}

Synonymes anglais de « drag »

drag

Synonymes suédois de « drag »

drag
draga
Swedish

Exemples d'usage pour « drag » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishDrag from here to another object to attach the connector to precisely this point.
Drar du härifrån till ett annat objekt fästs förbindelsen vid denna punkt.
EnglishIt is crazy to drag animals around for so long before they are slaughtered.
Det är alldeles galet att det ska hunsas så länge med djur innan de slaktas.
EnglishLadies and gentlemen, I do not think we can drag this debate on for much longer.
Kära kolleger, jag tror inte att vi kan låta denna debatt pågå längre.
EnglishClick the icon and drag a text animation box where you want the animation to be displayed.
Håll ner musknappen och rita upp den ruta där den animerade texten ska röra sig.
EnglishUse this watering can symbol with the mouse key pressed to drag across a text area.
Med den här symbolen drar du över ett textområde samtidigt som du håller ner musknappen.
EnglishTotal control now... tooling along the main drag on a Saturday night in Vegas.
Full kontroll nu... glida nedför huvudstråket lördag kväll i Las Vegas.
EnglishWhen you drag one of the side handles, the opposite side remains fixed.
Om du drar ett av de fyra handtagen mitt på sidorna, fixeras den motstående sidan.
EnglishAt the moment, it is even threatening to drag us into a war against the third world.
Just nu hotas vi till och med att dras in i ett krig mot tredje världen.
EnglishWhen you drag a database column into the text document, you insert a field.
Om du drar en databaskolumn till textdokumentet infogas ett fältkommando.
EnglishThey drag us down into detail and thus conceal the real political choices.
De släpar med oss i detaljer och döljer på det sättet de verkligt politiska alternativen.
EnglishTo remove a button from the table, just drag it out of the table.
Om du vill ta bort en kommandoknapp från tabellen drar du ut den från tabellen.
EnglishThe cursor has a small circle near the cross-hair that enables you to drag an ellipse.
Markören får en liten cirkel bredvid hårkorset och du kan nu rita upp en ellips med musen.
EnglishWhile holding down the mouse button, drag the objects to the new location.
Sedan håller du ner musknappen och drar objekten till den nya platsen.
EnglishDrag the icon from the Main Toolbar to display a floating toolbar with various options.
Om du drar bort den från verktygslisten, får du tillbaka listen med dess olika funktioner.
EnglishClick the Insert Frame manually icon so that you can drag open a frame in your document.
Med ikonen Infoga ram manuellt ritar du snabbt upp en ram i dokumentet.
EnglishFinally, I would like to urge the Commission not to let this process drag on.
Avslutningsvis vill jag skicka med en uppmaning till kommissionen.
EnglishIf there are some, then they will try to drag each of these cases into the spotlight.
Om det finns några kommer man att försöka sätta vart och ett av fallen under strålkastarljus.
EnglishTo move objects, you can simply drag and drop them with the mouse.
Om du vill flytta objekt kan du bara ta tag i dem med musen och flytta dem.
EnglishClearly our next great challenge will be if these negotiations drag on.
Nästa stora utmaning för oss kommer nu att vara om de här förhandlingarna drar ut på tiden.
EnglishWe will not let him drag us back to the barbarity of the Middle Ages.
Vi kommer inte att låta honom föra oss tillbaka till den barbari som fanns på medeltiden.