EN dress
volume_up
{substantif}

dress (aussi: attire, clothing, costume, wear)
And she said, "People in Eastern dress, in drapes, walking up and down stairs.
Och hon berättade "Människor i österländska kläder, som går upp och ned för trappor.
The evening will often have a theme, which is reflected in dress, entertainment, food etc
Ofta finns ett tema för kvällen som avspeglar sig på både innehåll och kläder.
They wear bright colors, rose and blue, like Eastern dress."
De är klädda i klara färger, rött och blått, som österländska kläder.
dress (aussi: gown, frock)
volume_up
klänning {gen. comm.}
When I get married, I'll have a sailor dress, but it will be a gown.
När jag gifter mig ska jag ha en sjömanskostym. men det kommer att vara en klänning.
Edgar Hoover bära en klänning.
But the dress is an original Dior... and you've got sensational legs.
Det är en äkta Dior-klänning, och du har fantastiska ben.
dress (aussi: clothing, costume, covering, outfit)
volume_up
klädsel {gen. comm.}
It starts with the mode of dress, continues through education to their choice of career, as well as to their choice of husband.
Det börjar med klädsel, och fortsätter genom utbildningen till deras karriärval, och till deras val av make.
At present, we are just dressing up savings products in a very ill-defined way. I would like to thank Mr Karas for all the efforts he has made to make this dressing-up as convincing as possible.
I nuläget är pensionen endast en sparprodukt som man vagt, mycket vagt, klär ut till en pension, och jag vill tacka Karas för allt han gjort för att få denna klädsel så snarlik som möjligt.
dress (aussi: array, attire, costume, garb)
volume_up
dräkt {gen. comm.}
It puts the dress in the drawer and it does as it's told.
Du lägger dräkten i lådan och gör som du blir tillsagd.
It happened -- I was in the park, and I was dressed in my biblical clothing, so sandals and sort of a white robe, you know, because again, the outer affects the inner.
Jag var i parken, klädd i mina bibliska kläder, sandaler och en vit dräkt, eftersom det yttre påverkar det inre.
dress (aussi: costume, garb, suit)
volume_up
kostym {gen. comm.}
After all, one would not try to dress a fully-grown 25-year-old in the same suit he wore when he was 15 years old.
Ingen skulle väl ändå försöka klä en fullvuxen 25-åring i samma kostym som han bar när han var 15 år gammal?
dress
volume_up
dress {gen. comm.}
Mr President, you promised to investigate the matter of the dress code that an Italian MEP attempted to introduce during a hearing in Brussels.
dress-code? som en italiensk ledamot försökte införa vid en rådfrågning i Bryssel.

Exemples d'usage pour « dress » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMr Commissioner, The matter of terminal dress has still not been settled.
Herr kommissionär, frågan om terminalavgifterna är fortfarande inte avklarad.
EnglishThe remainder of his proposals serve to dress the wounds that this option will cause.
Vad han i övrigt föreslår är bara plåster på de sår som detta val orsakar.
EnglishIt is not enough to dress up the policies; they perhaps need changing.
Det räcker inte att utsmycka direktiven, de kanske snarare behöver ändras.
EnglishThe Scottish, my own country' s national dress involves wearing a dagger in your sock.
Ett tillbehör i mitt hemlands, dvs. Skottland, nationaldräkt är en dolk som man bär i strumpan.
EnglishI don't want to be a traitor to my generation, but I don't get how guys dress today.
Jag vill inte vara en förrädare för min generation, men jag fattar inte hur grabbar klär sig idag.
EnglishThe desert Bedouins dress differently to people from the North.
Beduinerna i öknen klär sig annorlunda jämfört med människorna i norr.
EnglishWhat they do is they dress up as stuffed animals and entertain people at sporting events.
Vad de gör är att de klär ut sig till uppstoppade djur och underhåller människor på sportevenemang.
EnglishDress up like Halloween and ghouls will try to get in your pants.
Om du klär ut dig som en häxa, får du förvänta dig skithögar.
EnglishHowever, all this is an attempt to dress up the product in order to hide its real dangers from the electorate.
Allt detta är ett försök att maskera produkten för att dölja dess verkliga faror för väljarna.
EnglishI think he is used to saying bluntly what a number of his colleagues in the Commission dress up.
Jag tror att han är van att säga rent ut vad en del av hans kolleger i kommissionen säger i förtäckta ordalag.
EnglishIt puts the dress in the drawer and it does as it's told.
Du lägger dräkten i lådan och gör som du blir tillsagd.
EnglishMr President, you can, of course, tell that I am a sceptic because I do not dress like a scarecrow.
(EN) Herr talman! Ni förstår naturligtvis att jag är skeptiker eftersom jag inte är klädd som en fågelskrämma.
EnglishAnd if you don't want to freeze to death, put on the dress.
EnglishNow, we are looking for a large black gentleman wearing a dress.
EnglishWho's the Planet-of-the Apes-looking lady in the dress?
Vem är Apornas planet - liknande damen i klänningen?
EnglishAfter all, one would not try to dress a fully-grown 25-year-old in the same suit he wore when he was 15 years old.
Den gör också unionen till en plats där människor värdesätts och där demokrati och säkerhet värnas.
EnglishTill you dress normal... you don't come to work.
Tills du klär dig normalt... kommer du inte till jobbet.
EnglishYou're just a scared little girl playing dress-up.
EnglishIf the services are informed in advance that this is part of national dress, then entry can be facilitated.
Om tjänsteenheterna informeras i förväg om att denna är en del av nationaldräkten, så kan tillträdet underlättas.
EnglishI see sustainable development as an embodiment of the task that God has set mankind to dress and keep the earth.
Jag ser hållbar utveckling som en konkret form av Guds uppdrag till mänskligheten att vårda och bevara jorden.