EN

dressed {adjectif}

volume_up
dressed (aussi: covered, decorated)
And this man came up to me and he said, "Why are you dressed like that?"
En man kom fram till mig och sa: - Varför går du klädd sådär?
Look at this, is it 5 o' clock in the morning, she hasn't dressed yet
Vi måste upp fem på morgonen och så är hon inte ens klädd.
Why do you think I'm dressed like this, for Halloween?
Varför tror du annars jag är klädd såhär?
dressed (aussi: fully clothed)
I then proceeded to tell the patient, once the patient was dressed, the standard things that the person must have heard in other institutions, which is, "This is not in your head.
Jag fortsatte sedan med att berätta för patienten, när denna väl var påklädd, standardsakerna personen måste ha hört på andra institutioner som "Det är inte i ditt huvud.

Exemples d'usage pour « dressed » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI am going to take that lost soul and make her well-dressed and popular.
Jag tänker ta den där förlorade själen och göra henne välklädd och populär.
EnglishSo one would be justified in asking whether he was half-naked or half-dressed.
Man skulle följaktligen vara i sin fulla rätt att fråga om han var halvnaken eller halvklädd.
EnglishAggression, however it is dressed up, lies at the heart of imperialism.
Aggressionen ligger i imperialismens natur oavsett under vilken täckmantel den döljer sig.
EnglishIt is robbing Peter to pay Paul, dressed up as something else.
Det är bara att låna av en för att betala en annan och maskera det hela till något annat.
EnglishWe are talking about terrorists, but there are thousands arriving in small boats dressed in rags.
Vi talar om terrorister, men tusentals trashankar kommer i små båtar.
EnglishUndercover secret police officers dressed as demonstrators mounted particularly brutal attacks.
Säkerhetspoliser som var utklädda till demonstranter angrep försåtligt och använde mycket våld.
EnglishIf you look for civil justice in this, you find a bit of contract law dressed up as consumer law.
Om ni söker efter civilrätt i detta finner ni lite avtalsrätt som klätts upp till konsumenträtt.
EnglishIf it were merely democracy that had been at stake, MEPs would not have got dressed up in orange.
Om det bara hade varit demokratin som stått på spel, hade ledamöterna inte klätt sig i brandgult.
EnglishMadam President, outside the door of this Chamber there is somebody dressed as a cigarette packet.
Fru talman! Utanför dörren till denna kammare finns det någon som är utklädd till ett cigarettpaket.
EnglishBefore we entered the Chamber, there were fellow Members there to welcome us dressed as ostriches.
Innan vi gick in i kammaren möttes vi av parlamentsledamöter som välkomnade oss utklädda till strutsar.
EnglishMaybe dressed-up dictatorship is preferred over democracy.
Man kanske föredrar en förklädd diktatur framför demokrati.
EnglishThis is the umpteenth case of tax theft, dressed up and peddled in this House as democratisation.
Detta är det femtielfte fallet av skattestöld, maskerat och torgfört i detta parlament som demokratisering.
EnglishAs I followed the debate, I remembered the words of the poet: how often came my enemies dressed as friends.
När jag följde debatten mindes jag en poets ord: hur ofta kom inte mina vänner klädda som fiender.
EnglishI need to get out of here and live a normal, fully-dressed life...... with shopping lists and school buses.
Jag måste ur det här och leva ett normalt, anständigt liv...... med shopping listor och skol bussar.
EnglishThis is fundamentally a development cooperation agreement dressed up as a fishing agreement.
Det här är ett avtal som bara är förklätt till ett fiskeavtal. I grund och botten handlar det om utvecklingssamarbete.
EnglishSavings products have been dressed up to resemble pensions.
EnglishIt is window-dressed to protect employees' rights and therefore has no place in a self-employed framework.
Det är en uppvisning för att skydda arbetstagares rättigheter och har därför ingen plats inom ramen för egenföretagande.
EnglishIf it were merely democracy that had been at stake, MEPs would not have got dressed up in orange.
Frågor kommer att börja ställas inom kort, och har faktiskt redan ställts, om den orangefärgade revolutionens finansieringskällor.
EnglishMr Jarzembowski, who was dressed as a guard, was talking to the other players and said: 'The railways must be developed!'
Jarzembowski, som var utklädd till stins, talade till de övriga spelarna och sade: ?Järnvägarna måste förstärkas!?
EnglishThis report is a clear example of manipulation dressed up as the EU’s information and communication strategy.
Detta betänkande är ett tydligt exempel på förtäckt manipulation presenterad som EU:s informations- och kommunikationsstrategi.