« drift » traduction en suédois

EN

« drift » en suédois

volume_up
drift {substantif}
SV

« drift » en anglais

volume_up
drift {gen. comm.}

EN drift
volume_up
{substantif}

1. général

drift
volume_up
avvaktande {gen. comm.}
drift
volume_up
drivan {gen. comm.}

2. Sciences nautiques

drift
volume_up
avdrift {gen. comm.}

Synonymes anglais de « drift »

drift

Synonymes suédois de « drift »

drift

Exemples d'usage pour « drift » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHowever, we need to be vigilant if we wish to avoid any drift in that direction.
Men vi måste samtidigt vara vaksamma om vi vill undvika att röra oss i den riktningen.
EnglishIt must not drift off course to become or inspire intergovernmental action.
Den får inte komma ur kurs och övergå i, eller framkalla, mellanstatliga åtgärder.
EnglishBut the Presidency continues to avoid the matter and the drift continues.
Men ordförandeskapet fortsätter att undvika ämnet och overksamheten fortsätter.
EnglishIt ensures that the further drift from rural to urban areas may be arrested.
Det skall garantera att en ytterligare flykt från landsbygden till städerna kan stoppas.
EnglishMr President, as long ago as 1994, Parliament tried to get drift nets banned.
Herr ordförande! Redan 1994 bad parlamentet om ett förbud för drivgarn.
EnglishIt still has a fleet of 40 boats, an old fleet still using drift-nets.
Där har man fortfarande ungefär 40 fartyg, redan gamla, alltjämt under egen flagg.
EnglishToo often, the debate on European issues can drift into a world of jargon and theory.
Diskussionerna om EU-frågor glider alltför ofta över i jargong och teori.
EnglishIt is still possible to fish with drift nets in the North Sea and the Baltic.
Det kommer fortfarande att vara möjligt att fiska med drivgarn i Nordsjön och i Östersjön.
EnglishI shall stress this - any nationalist drift, which is not the same thing as nationalism.
Och jag betonar verkligen nationalistisk avart, som inte är detsamma som nationalism.
EnglishFinally, two very brief comments on the amendments relating to drift nets.
Slutligen ett par korta kommentarer med avseende på ändringsförslagen rörande drivgarn.
EnglishIt is not good to be constantly saying that counties such as Algeria use drift nets too.
Det är inte bra att hela tiden peka på länder som Algeriet som också använder drivnät.
EnglishIn the Mediterranean drift nets are sometimes as much as 25 kilometres long.
I Medelhavet förekommer drivnät med en längd på ibland 25 kilometer.
EnglishDrift and indecision have been a fundamental characteristic of the British Presidency.
Detta är bara ett exempel på de fördelar som Europeiska unionen medför för sina medborgare.
EnglishMr President, drift nets are also used in the Baltic, where they lead to overfishing of salmon.
Herr talman! Drivgarn används också i Östersjön och det leder till rovfiske av lax.
EnglishThe 690 Italian fishing vessels have an average drift net length of some 12 kilometres.
De 690 italienska fiskefartygen har en genomsnittlig längd på drivnät på ungefär 12 kilometer.
EnglishDifficult and mountainous regions continue to see their populations drift away.
De bergiga och besvärliga områdena fortsätter att avfolkas.
EnglishHe rather ignored the sisters but I think you get the drift from his Shakespearian quote.
Han hoppade visst över systrarna, men jag tror att ni förstår poängen med hans Shakespearecitat.
EnglishI support the drift of the Commission's solution: regionalisation.
Jag stöder i stora drag kommissionens lösning, dvs. regionalisering.
EnglishDrift and indecision have been a fundamental characteristic of the British Presidency.
Overksamhet och obeslutsamhet har varit grundläggande kännetecken för det brittiska ordförandeskapet.
EnglishBut the Presidency continues to avoid the matter and the drift continues.
För det elfte året i följd har rätten misslyckats med att ge en revisionsförklaring för bokföringen.