« earned income » traduction en suédois

EN

« earned income » en suédois

EN earned income
volume_up
{substantif}

1. Économie

Beskattningsbar förvärvsinkomst(i euro)

Traductions similaires pour « earned income » en suédois

to earn verbe
income substantif
to come verbe

Exemples d'usage pour « earned income » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIncome earned during a posting abroad may be taxed in that country.
Om du är utstationerad utomlands kan du få betala inkomstskatt i det landet.
EnglishIn addition, the EU should seek to secure the income earned by producers, mainly through their own labour.
Dessutom bör EU försöka säkerställa producenternas inkomst särskilt genom deras eget arbete.
EnglishThe same thing applies to double taxation on earned income.
Detsamma gäller dubbelbeskattning på inkomst av tjänst.
EnglishIn some cases, income earned in the country where you work might be tax-exempt in the country where you are a tax-resident.
I vissa fall kan inkomsten i det land där du arbetar befrias från skatt i det land där du är skattskyldig.
EnglishIn some cases, income earned in the country where you work may be tax-exempt in the country where you are a tax-resident (where you live).
I vissa fall kan inkomsten från landet där du arbetar befrias från skatt i landet där du är skattskyldig (där du bor).
EnglishIf you are a tax-resident in a different country, your country of residence might also charge tax on the income you earned in the country where you work.
Om du är skattskyldig i ett annat land kan det landet också beskatta inkomsten i det land där du arbetar.
EnglishSecondly because farmers tend to look upon forestry activities as a way of topping up their income earned from farming.
För det andra tenderar att jordbrukarna att betrakta skogsbruket som en inkomstkälla som kompletterar i förhållande till deras jordbruksverksamhet.
EnglishConsequently, if you work while studying, you will have to pay taxes and social security contributions on income earned in the country where you study.
Om du jobbar samtidigt som du studerar måste du alltså betala skatt och sociala avgifter i det land där du studerar.
EnglishThe country where you study could also tax income earned in a different country, for instance from any summer jobs you may get in your country of origin.
Ditt studieland kan eventuellt också beskatta din inkomst från ett annat land, om du till exempel sommarjobbar i ditt hemland.
EnglishIn Britain many people have to rely on consumer catalogues because that is the best way that people on low or no earned income can obtain credit.
I Storbritannien måste många personer förlita sig på konsumentkataloger för att det är det bästa sättet för personer med låg inkomst att få lån.
EnglishWorker mobility continues to be hampered by the fact that earned income is taxed twice by virtue of the different treatment given to allowances and taxation in the Member States.
Minskningen av dubbel beskattning på inkomst av arbete på grund av att premier och skatter behandlas olika i medlemsstaterna hämmar även fortsättningsvis i viss mån rörligheten för arbetstagare.