« to elevate » traduction en suédois

EN

« to elevate » en suédois

EN to elevate
volume_up
[elevated|elevated] {verbe}

1. général

to elevate (aussi: to advance, to erect, to promote)
Here we have a major opportunity to elevate the euro to the status of a comparison currency.
Vi har här en stor möjlighet att upphöja eurons status som jämförelsevaluta.
But it is questionable whether it is justified to elevate employment policy to European policy in this way.
Frågan är dock om det är rätt att upphöja sysselsättningspolitiken till en europeisk politik.
Vi måste sluta upp med att upphöja stabilitet till dogm.
We know that the Member States decided some time ago not to elevate the European flag and anthem to Treaty status.
Vi vet att medlemsstaterna för en tid sedan beslutade att inte höja den europeiska flaggan och hymnen till fördragsstatus.
The course has been traced out; now we need to find the will and the political strength to press on to the end, elevating the guarantee system to the highest possible level.
Vägen är utstakad: nu måste vi finna viljan och den politiska styrkan att nå ända fram genom att höja rättssäkerheten till den högsta möjliga nivån.
to elevate (aussi: to erect, to lift, to hoist, to jack up)
It is right to implement a more modern form of governance and to try to elevate the social and cultural influence of football in a positive way.
Det är rätt att genomföra ett modernare styrelseskick och försöka lyfta upp fotbollens sociala och kulturella betydelse på ett positivt sätt.
However, this report is driven by the idea of extending EU competence and elevating the European Commission to a controlling position in the European armaments industry.
Betänkandet bygger dock på tanken att utöka EU:s behörighetsområde och lyfta upp Europeiska kommissionen till en position där den kan kontrollera EU:s vapenindustri.

2. "moral"

to elevate
volume_up
förbättra {v} (moraliskt)

Exemples d'usage pour « to elevate » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI recently visited Elevate, a women's refuge in London, to talk to victims of domestic violence.
Nyligen besökte jag Elevate, en tillflyktsplats för kvinnor i London, för att tala om offer för våld i hemmen.
EnglishIt has been very disappointing that we have not made progress with the Bureau to elevate the importance of this discussion.
Det har varit en stor besvikelse att vi inte övertygat presidiet om vikten av denna diskussion.
EnglishBut it is questionable whether it is justified to elevate employment policy to European policy in this way.
Därför är det förståeligt att den långvariga arbetslösheten i Europeiska unionen står högt på dagordningen för Europeiska toppmötet i Lissabon.
EnglishAdditionally, keep in mind that for security reasons we recommend that you don't elevate the privilege of Google Chrome to administrator.
Tänk också på att vi av säkerhetsskäl rekommenderar att du inte höjer Google Chromes behörighet till administratör.
EnglishIt is certainly not easy to elevate democracy in Africa, and it seems to be even more difficult in Sierra Leone.
Det råder ingen tvekan om att det inte är lätt att upprätta en demokrati i Afrika. Det verkar uppenbart att det är ännu svårare i Sierra Leone.
EnglishElevate's project offers victims a safe haven and supports them in rebuilding their confidence and ability to function in society.
Elevate-projektet erbjuder offren en fristad och hjälper dem att bygga upp sitt självförtroende och sin förmåga att fungera i samhället igen.
EnglishIt is time to elevate the relationship and cooperation between the European Union and the countries of central Asia to a higher level on the basis of a clear and binding strategy.
Det är dags att ta samarbetet mellan EU och länderna i Centralasien till en högre nivå på grundval av en tydlig och bindande strategi.
EnglishBut you know that our message is structural reforms; structural reforms to elevate the growth potential of Europe and the job creation capacity of Europe are absolutely essential.
Men ni vet att vårt budskap gäller strukturreformer, som är absolut avgörande för att öka EU:s tillväxtpotential och skapa arbetstillfällen.