EN

escape {substantif}

volume_up
escape (aussi: break, desertion, flight, getaway)
volume_up
flykt {gen. comm.}
They must have known of Maximus ' escape when they found the bodies of the four men.
Dom måste ha känt till Maximus flykt när dom fann dom fyra döda männen.
One can almost deduce this entire bet was merely a ruse to facilitate his escape.
Man kan nästan dra slutsatsen att vadet bara var ett knep att dölja flykten.
escape (aussi: leak, leakage)
What was decided does, however, represent a clear improvement in the protection of human beings and the environment against the hazardous chemicals that can escape from batteries.
Besluten utgör dock en tydlig förbättring av skyddet mot skadliga kemikalier som kan läcka ut ur batterierna för människor och miljön.
escape (aussi: break, desertion)

Exemples d'usage pour « escape » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishPress twice the Escape key if the URL is highlighted or only once if it is not.
Om hela URL:en är markerad trycker du två gånger på Esc, i annat fall bara en gång.
EnglishOne can almost deduce this entire bet was merely a ruse to facilitate his escape.
Man kan nästan dra slutsatsen att vadet bara var ett knep att dölja flykten.
EnglishIt should, however, be noted that the Commission itself does not escape criticism.
Men därtill måste anmärkas, att inte heller kommissionen kan dra sig undan kritiken.
English(EL) Madam President, Commission, the gold is sitting there; it cannot escape.
(EL) Fru talman, fru kommissionsledamot! Guldet finns där, det försvinner ingenstans.
EnglishOne cannot escape one' s own history and one' s own responsibility that easily.
Så enkelt kan man inte smita ifrån sin egen historia och sitt eget ansvar.
EnglishThis allowed it to escape being hauled before the courts by the European Commission.
Därför kunde den undvika att ställas inför rätta av Europeiska kommissionen.
EnglishOne cannot escape one's own history and one's own responsibility that easily.
Så enkelt kan man inte smita ifrån sin egen historia och sitt eget ansvar.
EnglishIt should not escape our attention that the takeover market is primarily British.
Vi får inte glömma att marknaden för företagsuppköp primärt är brittisk.
EnglishPeople who escape poverty, misery or war cannot be blamed for their actions.
Man kan inte klandra människor som flyr undan fattigdom, elände eller krig för något.
EnglishYou see the injured escape, burying or digging themselves deeper into the patient body.
Vi ser att de skadade flyr genom att gräva ned sig djupare i patientens kropp.
EnglishPeople want to escape this situation and ask for protection from nuclear fear.
Människorna vill komma ut ur denna situation och kräver att få skydd mot sin atomångest.
EnglishAmendments Nos 21 and 22 have been presented to escape these difficulties.
För att åtgärda dessa problem har man lagt fram ändringsförslagen 21 och 22.
EnglishYou cannot escape the need to take serious economic action in this sector.
Ni kommer inte att undslippa större ekonomiska initiativ i den här sektorn.
EnglishHow do you plan to escape from this vice and how do you plan to stop the decline?
Man kan bara ta er politik på allvar om man bortser från verkligheten.
EnglishTime and again they risk their lives in search of cunning new escape routes.
De riskerar gång på gång sina liv för att hitta nya, listiga flyktvägar.
EnglishWe can do without all kinds of escape clauses to get out from underneath.
Vi har inget behov av allehanda undantagsklausuler för att klara sig under det taket.
EnglishYou have not said how we are to escape from this tragic vicious circle.
Hur kan ni undvika att se att kvotpolitiken, invandringspolitiken, har misslyckats?
EnglishThat is why the escape clause on the problem of the death penalty is totally inadequate.
Därför är undantagsklausulen om problemet med dödsstraffet alldeles för otillräcklig.
EnglishThe ECB lives in a permanently paradoxical situation, from which it is not about to escape.
ECB lever i en rad permanenta paradoxer, som den inte är nära att ta sig ur.
EnglishTunnels offer more options for rail traffic, but here too, escape routes are required.
Tunnlar erbjuder flera alternativ för järnvägstrafik, men även här krävs utrymningsvägar.