« espionage » traduction en suédois

EN

« espionage » en suédois

volume_up
espionage {substantif}

EN espionage
volume_up
{substantif}

espionage (aussi: intelligence service)
Enforcement is much more difficult if cross-border espionage is involved.
Upprätthållandet är desto svårare om det handlar om gränsöverskridande spionage.
They have been arrested by the Greek authorities on charges of espionage.
De har anhållits av de grekiska myndigheterna anklagade för spionage.
Mrs Berger asked whether some companies have been losing contracts because of espionage.
Berger frågade om det finns företag som har förlorat kontrakt till följd av spionage.
espionage
Ernest Vardanian is accused of high treason and espionage, which is not only absurd, but is completely laughable.
Ernest Vardanjan anklagas för högförräderi och spioneri. Det är inte bara absurt, utan fullständigt skrattretande.
The exception to this, of course, is situations where other extremely serious activities are associated with terrorism, such as drug trafficking and espionage.
Undantaget från detta är naturligtvis situationer där andra extremt allvarliga verksamheter har koppling till terrorismen, såsom narkotikahandel och spioneri.
The practice of fundamental rights such as expressing one’s opinion can even be loosely interpreted as espionage on the basis of specific law on national security.
Att tillämpa grundläggande rättigheter så som att uttrycka sin åsikt kan till och med fritt tolkas som spioneri på grund av en särskild lag om inre säkerhet.

Exemples d'usage pour « espionage » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis project is, however, regarded by many as an integrated espionage programme.
På många håll betraktas projektet emellertid som ett integrerat spionprogram.
EnglishMrs Klamt says that we all know that the United States of America engages in industrial espionage.
Kollegan Klamt säger: Alla vet vi att Förenta staterna bedriver industrispionage.
EnglishIt's a term the British used during World War I for espionage.
Det är ett uttryck som britterna använde under andra världskriget.
EnglishThe European Union must not become a place of espionage.
Man bör inte utveckla Europeiska unionen till något spionsystem.
EnglishWhat we have here is not Huxley' s "brave new world" taking shape, but merely industrial espionage.
Det handlar här ingalunda om ett förverkligande av Huxleys sköna, nya värld utan om ett regelrätt industrispionage.
EnglishWhat we have here is not Huxley's " brave new world " taking shape, but merely industrial espionage.
Det handlar här ingalunda om ett förverkligande av Huxleys sköna, nya värld utan om ett regelrätt industrispionage.
EnglishThe key reason for setting up the temporary committee was the fear of industrial espionage.
Den främsta anledningen till att tillsätta det tillfälliga utskottet för avlyssningssystemet Echelon var rädslan för industrispionage.
EnglishIt voices a degree of concern about industrial espionage, clearly in order to protect the excessive profits raked in by the monopolies.
En viss oro uttrycks i fråga om industrispionage, uppenbarligen i avsikt att skydda monopolens övervinster.
EnglishAs might be expected with secret service activities, proof of actual industrial espionage by the US is absent.
Kännetecknande nog för de aktiviteter som underrättelsetjänster ägnar sig åt saknas bevis för att USA har ägnat sig åt industrispionage.
EnglishThe latest espionage scandal, however, has acutely exacerbated the already strained relations between Georgia and Russia.
Den senaste spionskandalen har dock på ett akut sätt förvärrat de redan ansträngda förbindelserna mellan Georgien och Ryssland.
EnglishThe practice of fundamental rights such as expressing one ’ s opinion can even be loosely interpreted as espionage on the basis of specific law on national security.
En rättsstat behöver tydliga och exakta lagar som garanterar likställdhet och rättssäkerhet för alla.
EnglishThe Commissioner has just explained to us that of course the United States does not engage in industrial espionage; they clarified this in writing only yesterday.
Kommissionären förklarade just för oss: Naturligtvis bedriver Förenta staterna ej något industrispionage.
EnglishUndemocratic too is the Echelon programme for collaboration on espionage and the bilateral agreements between the security services in the USA and the EU countries.
Utanför demokratin håller Echelon-spionsamarbetet och bilaterala avtal mellan USA:s och EU-ländernas säkerhetstjänster på att hamna.
EnglishUndemocratic too is the Echelon programme for collaboration on espionage and the bilateral agreements between the security services in the USA and the EU countries.
Utanför demokratin håller Echelon-spionsamarbetet och bilaterala avtal mellan USA: s och EU-ländernas säkerhetstjänster på att hamna.
EnglishThe temporary committee and the report focus mainly on the threat to European industrial competition and the threat posed by industrial espionage.
Det tillfälliga utskottet och betänkandet är huvudsakligen inriktade på hotet mot Europas industriella konkurrenskraft och det hot som industrispionage utgör.
EnglishThe industrial and political espionage system was set up during the Cold War and its role is to defend what some dare to call the free world.
Detta ekonomiska och politiska spionagesystem skapades under kalla kriget, och dess funktion är att försvara vad somliga dristar sig till att kalla den fria världen.
EnglishIn their competing efforts to systematically bleed the planet, the big powers use political and military espionage as an instrument of their rivalry.
Det politiska och militära spionaget är ett instrument i rivaliteten mellan stormakterna, i deras konkurrerande ansträngningar att systematiskt utplundra världen.
EnglishThe Commissioner has just explained to us that of course the United States does not engage in industrial espionage; they clarified this in writing only yesterday.
Kommissionären förklarade just för oss: Naturligtvis bedriver Förenta staterna ej något industrispionage. Och det förklarade de också skriftligen i går.
EnglishWe have yesterday received a letter from the United States Department of State, which states that the US intelligence community is not engaged in industrial espionage.
Vi tog i går emot en skrivelse från Förenta staternas utrikesdepartement, i vilket förklaras att USA:s underrättelsetjänst inte ägnar sig åt industrispionage.