« exaggeration » traduction en suédois

EN

« exaggeration » en suédois

volume_up
exaggeration {substantif}

EN exaggeration
volume_up
{substantif}

exaggeration (aussi: excess, extravagance, indulgence, intemperance)
volume_up
överdrift {gen. comm.}
Nevertheless, we must avoid exaggeration or fanaticism when it comes to security.
Vi får däremot inte gå till överdrift eller bli fanatiska när det gäller säkerheten.
It is not an exaggeration to say that it is financially viable.
Det är ingen överdrift att säga att det är ekonomiskt försvarbart.
I think that it would be no exaggeration to say that the opposite is the case.
Jag menar att det inte vore någon överdrift att säga att det förhåller på precis motsatt sätt.
exaggeration (aussi: enlargement, magnification, aggrandisement)
volume_up
förstoring {gen. comm.}

Synonymes anglais de « exaggeration »

exaggeration

Exemples d'usage pour « exaggeration » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThose who call it a modern form of slavery cannot be accused of exaggeration.
De som kallar det en modern form av slaveri kan inte anklagas för att överdriva.
EnglishWithout exaggeration, we can say that 1998 will enter into the history of the Union.
Man kan utan att överdriva påstå att 1998 kommer att gå till unionens historia.
EnglishOne example is the figure of 16, 000 quoted here, which is a wild exaggeration.
Vid lunch sade mig en representant för taxfree-lobbyn att det fanns högst 6 000 personer här.
EnglishI also believe that the exaggeration existing in the zero tolerance policy has been made clear.
Jag anser också att det har framgått tydligt hur överdriven nolltoleransen är.
EnglishI think we can say without exaggeration that it has been a success.
Jag tror att vi utan att överdriva kan säga att den har varit en framgång.
EnglishIt is no exaggeration to say that in 'Europe' money is being thrown out of the window.
Det är inte att överdriva att hävda att pengar slängs ut genom dörrar och fönster i "Europa ".
EnglishIt is no exaggeration to say that in 'Europe ' money is being thrown out of the window.
Det är inte att överdriva att hävda att pengar slängs ut genom dörrar och fönster i " Europa ".
EnglishIt is no exaggeration to say that the accession of ten Member States marks a truly historic moment.
Republiken Cypern har tagit sin plats som fullvärdig medlemsstat i Europeiska unionen.
EnglishIt has to be said, however, that there is very considerable exaggeration with regard to the costs involved.
Man måste emellertid säga att kostnaderna i detta sammanhang har oerhört mycket överdrivits.
EnglishThe fishermen you spoke to may be partly right, but there is also a significant element of exaggeration.
De fiskare som ni talade med kan delvis ha rätt, men det förekommer också en hel del överdrifter.
EnglishIt would be a great exaggeration to say that there is no problem, to pretend that all is well.
Det vore helt överdrivet att säga att det inte finns något problem, att låtsas som om allt var i sin ordning.
EnglishThere has been a great deal of exaggeration in what has been said.
EnglishYou may think this an exaggeration. It is not.
Ni kanske tror att jag överdriver, men det gör jag inte.
EnglishIt is hardly an exaggeration to say that, like the European Union, the Security Council lacks a head and an arm.
Det är knappast överdrivet att påstå att säkerhetsrådet, i likhet med Europeiska unionen, saknar huvud och armar.
EnglishThis is a huge exaggeration, Commissioner.
EnglishIt is no exaggeration to say that the election could not have taken place without the European Union, including contributions by the Member States.
Jag skulle vilja gratulera Emma Bonino till det förträffliga arbete hennes grupp har uträttat hittills.
EnglishThere is thus undoubtedly a great deal of exaggeration in this field when human activity is accused of global warming.
Därför är den här frågan sannolikt betydligt överdriven när man anger människors verksamheter som orsak till den stigande temperaturen.
EnglishI think that this is an exaggeration of the truth.
Det har här sagts att det syntes att Prodi och Aznar inte var överens då de träffade Bush.
EnglishThe expression may be somewhat of an exaggeration, but we know that, in order for certain things to exist, they must first appear in the budgets.
För att vårt arbete skall kunna fortskrida behöver vi förstås svar på de frågor som parlamentets talman just tog upp.
EnglishEven though the Commission ought to find this an attractive idea, because of its agricultural policy, it is certainly an exaggeration.
Även om kommissionen av jordbrukspolitiska skäl skulle gilla denna tanke, så är det här uppenbart fråga om ett överdrivet beteende.