« excited » traduction en suédois

EN

« excited » en suédois

EN excited
volume_up
{adjectif}

excited (aussi: aroused, heated, jumpy, overwrought)
Sen blir han upphetsad -- det där är upphetsning ni behöver inte oroa er för det.
Unfortunately, Mr Schulz, who was, as is his wont, somewhat excited, did make such a suggestion.
Martin Schulz, som sin vana trogen var något upphetsad, kom tyvärr med en sådan antydan.
Och så det gjorde mig mycket upphetsad.
excited (aussi: anxious, ardent, avid, eager)
volume_up
ivrig {adj.}
Så jag var redo och riktigt ivrig.
excited
excited
excited

Synonymes anglais de « excited »

excited

Exemples d'usage pour « excited » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSS: So, then Aimee makes it to the 1996 Paralympics, and she's all excited.
Cheryl: Sedan tar sig Aimee till handikapp-OS 1996, och det är spännande.
EnglishWe are seeing one initiative after the other from the most excited parliamentarians.
Vi bevittnar det ena initiativet efter det andra från parlamentariker som brinner av iver.
EnglishPerhaps he is excited about the next season at Ferrari, with Kimi Raikkonen driving for them.
Han kanske är spänd på Ferraris kommande säsong, med Kimi Raikkonen en av förarna.
EnglishWe find that students get very excited when they can use this.
Vi har upptäckt att studenter blir väldigt engagerade av att kunna använda det här.
EnglishThis is one of the classes getting way too excited about writing.
Det här är en av klasserna som blir alltför uppspelta av skrivande.
EnglishWe are excited about it and would like to congratulate the Commission and the Council on this.
Vi är entusiastiska över detta och vill gärna gratulera kommissionen och rådet till situationen.
EnglishThe child in me is really excited by these kinds of possibilities.
Barnet inom mig är riktigt uppspelt av möjligheter som den här.
English(Laughter) (Applause) But I was excited, so I kept going.
Att göra något som hade socialt värde kändes väldigt konstigt för mig.
EnglishTime and again the precautionary principle is ignored when people get excited about new discoveries.
Gång på gång ignoreras försiktighetsprincipen när människor blir exalterade över nya upptäckter.
EnglishWe should, of course, not get overly excited about it.
Vi får naturligtvis inte heller ha för högt uppskruvade förväntningar.
EnglishNothing therefore to get too excited about for the time being.
Det är fortfarande ett skäl till att vi inte endast får jubla.
EnglishSecondly, knowledge: the proposal for a European Institute of Technology excited some debate.
Det andra området är kunskap. Förslaget om Europeiska tekniska institutet blev ett hett diskussionsämne.
EnglishI was very excited when I read the Commission' s proposal.
När jag läste kommissionens förslag blev jag mycket entusiastisk.
EnglishI was very excited when I read the Commission's proposal.
När jag läste kommissionens förslag blev jag mycket entusiastisk.
English. ~~~ I want you to be excited.
När ni ser ett sånt här diagram, vill jag inte att ni ska bli rädda, jag vill att ni ska bli upphetsade.
EnglishMaybe we could talk about this when you're a little less excited.
Vi kanske kan prata om det här när du är mindre upprörd.
EnglishKenai, are you excited about getting your spirit rock today?
Kenai, är du inte spänd på att du ska få din andesten idag?
EnglishI see that I have excited Hans-Peter Martin - how wonderful!
Jag ser att jag har retat upp Hans-Peter Martin, så bra!
EnglishRemember you said we should talk when I was less excited?
Minns du att vi skulle prata när jag var mindre upprörd?
EnglishScientists from India and Europe are very excited.
Forskare från Indien och Europa är mycket entusiastiska.