« fashion » traduction en suédois

EN

« fashion » en suédois

volume_up
fashion {substantif}
EN

fashion {substantif}

volume_up
I certainly did not try to reply in a diplomatic fashion, but in a clear fashion.
(EN) Jag försökte verkligen inte svara på ett diplomatiskt sätt, utan på ett tydligt sätt.
The king responded in a fashion that actually has transformed us four decades later.
Och kungen svarade på ett sätt som faktiskt har förvandlat oss fyra årtionden senare.
We treat these patients in a rather crude fashion at this point in time.
Vi behandlar dessa patienter på ett väldigt grovt och klumpigt sätt i nuläget.
They are killed for fashion, and Europe is the market for that fashion.
De dödas för mode och i EU finns marknaden för detta mode.
We have more fashion and quality brands than the rest of the world put together.
Vi har fler mode- och kvalitetsvarumärken än resten av världen tillsammans.
Once Italy exported fashion; nowadays it exports racism.
En gång i tiden exporterade man mode från Italien, nuförtiden exporterar man rasism.
fashion (aussi: way, wise, manner)
In its fashion, the Convention produced an astonishing good result.
På sitt eget vis skapade konventet ett förvånansvärt bra resultat.
In true Ukrainian fashion I would like to thank you for your support and for your struggle for our freedom.
På äkta ukrainskt vis vill jag tacka er för ert stöd och för er kamp för vår frihet.
These are cases where I consider that institutions or bodies involved responded to my inquiries in an exemplary fashion.
Det är ärenden som jag anser att berörda institutioner och organ har besvarat på ett exemplariskt vis.
This will be achieved with the framework directive, which takes account of new habits and fashions in gardening: pesticides have even got into our homes and gardens!
Detta kommer att uppnås genom ramdirektivet, i vilket en ny praxis och nya mönster inom trädgårdsarbete beaktas: bekämpningsmedel används till och med i våra hem och trädgårdar!

Synonymes anglais de « fashion »

fashion

Exemples d'usage pour « fashion » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe military, which has become independent after a fashion, has played a role.
Militären har till viss del blivit oberoende och detta har också spelat en roll.
EnglishThe world, particularly Africa, is still lagging behind in a spectacular fashion.
Världen, och i synnerhet Afrika, ligger verkligen långt efter på dessa områden.
EnglishI can assure you that we are intent on working in an open and transparent fashion.
Jag kan försäkra er att vi har för avsikt att arbeta öppet och med full insyn.
EnglishI am glad that as a British Conservative she has acted in a European fashion.
Det gläder mig att hon som brittisk konservativ har agerat på europeiskt manér.
EnglishFortunately, however, fashion is changing and the disorder is now less widespread.
Lyckligtvis håller trenden på att vända och sjukdomen är nu inte längre lika utbredd.
EnglishIn reality, this directive is riding the waves of fashion and easy virtue.
I verkligheten surfar det här direktivet på modets och den enkla dygdens vågor.
EnglishIt facilitates national actions and initiatives in a coordinated fashion.
Det bidrar till att underlätta samordningen av nationella åtgärder och initiativ.
EnglishYB: To the dismay of my mother, this is dangerous teenage fashion right there.
YB: Till min mammas förtret, det här är farligt tonårsmode som ni ser.
EnglishPoisoning children in this fashion is no way to start them out on life.
Att förgifta barn på det här sättet är inte att ge dem en bra start i livet.
EnglishBut as soon as they passed by, it would start to climb up the wall in jerky fashion.
Men så snart de gick förbi den så började den klättra upp för väggen i ryckande rörelser.
EnglishBut we do not feel that social exclusion can be eradicated in a piecemeal fashion.
Men vi anser inte att kampen mot social utslagning kan splittras upp.
EnglishSomething she could fashion into nearly any device for nearly every occasion.
Något hon kunde knåpa ihop till nästan vad som helst för nästan alla tänkbara situationer.
EnglishI will not have my first story at this news station be about a cat fashion show.
Jag vill inte att min första story på nyhetsstationen - ska handla om en modeshow för katter.
EnglishIn the colonial past, pillaging was carried out in an open and shameless fashion.
Under den forna kolonialtiden skedde plundringen öppet och skamlöst.
EnglishThe entire world situation has changed following 11 September and in a tragic fashion.
Prioriteringarna i världen av i dag är kampen mot terrorism och säkerhet.
EnglishThese are the priorities, and it must be done in a cooperative fashion.
Detta är prioriteringarna, och de måste genomföras med hjälp av samarbete.
EnglishThe plant in question is Mura, European Fashion Design, which has laid off 2 554 workers.
Fabriken i fråga är Mura, European Fashion Design, som har avskedat 2 554 arbetstagare.
EnglishI think that we have put forward a good report and that we must continue in the same fashion.
Jag tror att vi har ett bra betänkande här och att vi måste fortsätta på det viset.
EnglishLet me say this: it is not often that we work together in such a collegial fashion!
Det är inte så vanligt att vi samarbetar under så kollegiala former, det får man lov att säga!
EnglishWe should not hide the fact that we are proceeding in a random fashion.
Låt oss inte dölja att vi just nu går fram i oordning. Det finns ingen gemensam strategi.