EN fast
volume_up
{substantif}

fast
volume_up
fasta {gen. comm.}
His Holiness informed us today that he himself will take part in this fast.
Hans Helighet meddelade oss i dag att han själv kommer att delta i denna fasta.
So I immediately responded, we are also going to fast.
Så jag svarade genast att jag också ska fasta.
De berättade för mig att de skulle fasta i ett dygn.

Exemples d'usage pour « fast » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishBabcock & Wilcox that make nuclear reactors, here's an integral fast reactor.
Babcock & Wilcox som bygger kärnreaktorer Här är en integrerad snabbreaktor.
EnglishIt uses X-rays, X-ray beams, that are rotating very fast around the human body.
Den använder röntgenstrålning, som roterar väldigt snabbt kring människokroppen.
EnglishBad habits of course move fast and good practice moves more slowly afterwards.
Dåliga vanor rör sig naturligtvis snabbt, och goda metoder kommer saktare efter.
EnglishI think I will talk about 'education for all' and the 'fast track initiative'.
Jag tror att jag skall tala om ?utbildning för alla? och ?snabbspårsinitiativet?.
EnglishAnimal disease now travels far and fast in types of farming and food distribution.
Djursjukdomar färdas nu långt och snabbt inom visst jordbruk och matdistribution.
EnglishWe hope that Croatia makes fast progress in the negotiations for EU membership.
Vi hoppas att Kroatien gör snabba framsteg i förhandlingarna om EU-medlemskap.
EnglishI urge that this legislation be fast-tracked and drafted as soon as possible.
Jag kräver att denna lagstiftning påskyndas och utarbetas så snart som möjligt.
EnglishMrs Stauner had to be stopped for speaking too fast at the beginning of this debate.
Vi var tvungna att hindra Stauner från att tala för snabbt i början på debatten.
EnglishTechnical means of protection in particular are developing at a very fast pace.
Framför allt utvecklar sig också de tekniska skyddsmöjligheterna blixtsnabbt.
EnglishThe rapporteur herself has stated she is afraid the proposal is moving too fast.
Föredraganden har själv förklarat att hon är rädd att förslaget behandlas för snabbt.
EnglishIt is a necessary process which must, naturally, progress as fast as possible.
Det är en nödvändig process som naturligtvis måste utvecklas så snabbt som möjligt.
EnglishIt's a little mechanical pen that has very, very fast step motors inside of the pen.
Det är en liten mekanisk penna som har väldigt snabba stegmotorer inuti pennan.
EnglishYou see this enormous inequity in China, in the midst of fast economic growth.
Ni ser att det finns enorma skillnader inom Kina, mitt i en snabbt växande ekonomi.
EnglishSo we have discovered that dinosaur DNA, and all DNA, just breaks down too fast.
Så vi har upptäckt att dinosaurie-DNA, och all DNA, helt enkelt bryts ner för snabbt.
EnglishSo I was at my minimum altitude in that vector -- fast -- so I pulled that.
Så jag var på min lägsta höjd och i den riktningen -- snabbt -- så jag drog den.
EnglishI do not underestimate how difficult the situation is and how fast it is moving.
Jag underskattar inte hur svår situationen är och hur snabbt den förändras.
EnglishThe so-called fast food provided for school pupils on outings and trips is a danger.
Den så kallade snabbmaten som skolelever får på utflykter och skolresor är farlig.
EnglishThere has never been any talk in the Commission of any special treatment or fast track.
I kommissionen har det aldrig varit tal om någon specialbehandling eller genväg.
EnglishThat results in fast, cross-border, long-distance trains with matching ticket sales.
Detta leder till snabba långdistanståg med enhetliga system för biljettförsäljning.
EnglishA particular example is the fast growth in international tourism in the area.
Ett särskilt exempel utgörs av den internationella turismens snabba ökning i området.