« finally becoming » traduction en suédois

EN

« finally becoming » en suédois

Consultez les phrases d'usage pour voir « finally becoming » employé en contexte.

Traductions similaires pour « finally becoming » en suédois

finally adjectif
Swedish
finally adverbe
final substantif
final adjectif
becoming adjectif
to become verbe

Exemples d'usage pour « finally becoming » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt is finally becoming clear that the 'Black Sea Synergy' introduced at the end of 2007 by the European Commission is not sufficient.
Det har äntligen blivit tydligt att Svartahavssynergin, som Europeiska kommissionen introducerade i slutet av 2007, inte är tillräcklig.
EnglishI repeat: what fears are there regarding something as essential and simple as protecting victims equally across Europe finally becoming a reality?
Jag upprepar: Vad finns det för farhågor beträffande något så nödvändigt och enkelt som att samma skydd för offer i hela EU äntligen ska bli verklighet?
EnglishEven if the rapporteur does not entirely follow through with her logic, it is refreshing to see that this Parliament is finally becoming aware of a number of problems.
Även om föredragandens logiska resonemang inte helt och hållet hänger ihop är det uppfriskande att parlamentet äntligen blivit medveten om vissa problem.
English(DE) Commissioner, the historical credit for setting in motion what Mr Kohl and Mr Mitterrand had decided to do back in 1982, and which is now finally becoming reality, goes to you.
(DE) Herr kommissionsledamot! Ni har den historiska äran av att ha satt i gång det som Helmut Kohl och François Mitterrand hade beslutat redan 1982, någonting som nu äntligen blir verklighet.
EnglishHowever, the most significant aspect, in my opinion, is that people are finally becoming aware, at Union and other levels, of the need to change opinion on State intervention with regard to crimes.
Men den mest betydelsefulla frågan enligt min mening är att vi äntligen, också på unionsnivå, blir medvetna om behovet av att ändra inställning när det gäller statens ingripanden mot brott.

Autres mots

English
  • finally becoming