« finance minister » traduction en suédois

EN

« finance minister » en suédois

EN finance minister
volume_up
{substantif}

1. Politique

finance minister
volume_up
finansminister {gen. comm.}
And, Mr Funk, you ownr Finance Minister also supported this policy.
Och, Funk, det är också din egen finansminister, som understöder denna politik.
Yesterday, I wrote to the Cypriot Finance Minister and to the Commission on this subject.
Igår skrev jag till Cyperns finansminister och till kommissionen om denna fråga.
On tax havens - you used to be finance minister - the obligation to make declarations must be reversed.
Vad gäller skatteparadis - ni har varit finansminister - redovisningsskyldigheten måste ändras.

Synonymes anglais de « finance minister »

finance minister

Traductions similaires pour « finance minister » en suédois

finance substantif
to finance verbe
minister substantif
to minister verbe

Exemples d'usage pour « finance minister » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe Irish Finance Minister, Brian Lenihan, made all the right decisions.
Den irländska finansministern Brian Lenihan fattade alla de rätta besluten.
EnglishThere are reports that the German Finance Minister was himself concerned at the change.
Det finns rapporter om att den tyske finansministern själv var orolig för förändringen.
EnglishWhat disappoints me about all this is the shock expressed by the Irish finance minister.
Något som jag blir besviken över är den chock som den irländske finansministern visade.
EnglishMoreover, the Greek finance minister said this very clearly yesterday.
Den grekiske finansministern sade dessutom detta mycket tydligt i går.
EnglishI have already discussed in depth with the Irish finance minister how this can be handled.
Vi kan därför inte göra annat än att välja samma metodik som vi redan har valt för de tio.
EnglishIn other words, there is no signature either from the minister for finance or the prime minister.
Med andra ord finns det ingen underskrift från vare sig finansministern eller premiärministern.
EnglishI have already discussed in depth with the Irish finance minister how this can be handled.
Jag har redan haft omfattande diskussioner med den irländska finansministern om hur detta kan hanteras.
EnglishWe selected our Finance Minister in this way and so we do not have to worry.
EnglishMadam President, other speakers have criticized the Dutch Finance Minister's political indiscretion.
Fru ordförande, andra kollegor har kritiserat den nederländska finansministerns politiska felsteg.
EnglishIn Belgium, the Minister for Finance is proposing to stop minting the smallest coins as from next year.
I Belgien vill finansministern sätta stopp för produktionen av de minsta mynten från och med nästa år.
EnglishYesterday, the German finance minister said the EU budget must not grow faster than the national budgets.
Den tyske finansministern sade i går, att EU-budgeten inte får öka snabbare än de nationella budgetarna.
EnglishThe Czech Finance Minister describes the economic recovery plan as being reminiscent of the Communist era.
Den tjeckiske finansministern förklarar att den ekonomiska återhämtningsplanen påminner om kommunisttiden.
EnglishIf people see a new minister of finance come from the Euro Group every six months, it will not make a very strong impression.
En sådan ordförande kan också organisera och planera för längre tid än bara sex månader.
EnglishSince the formation of this National Unity Government, we have been working very closely with the Minister of Finance.
Sedan bildandet av denna nationella enhetsregering har vi samarbetat mycket nära med finansministern.
EnglishThis finance minister ’ s aspirations are a scandal!
EnglishThis finance minister’s aspirations are a scandal!
EnglishThe Finance Minister has brought this about.
EnglishThe Finance Minister has brought this about.
EnglishIn French-speaking Belgium, the main interest was after all quite different, and the finance minister is French-speaking.
I den franskspråkiga delen av Belgien hade man däremot motsatt intresse och ekonomiministern är franskspråkig.
EnglishThe Prime Minister spoke in this spirit, but the Minister of Finance seemed to say something else.
För denna otydlighet kvarstår: premiärministern har sagt något sådant, men finansministern något annat.