« financial administration » traduction en suédois

EN

« financial administration » en suédois

EN financial administration
volume_up
{substantif}

1. Finance

financial administration (aussi: finance, fiscal administration)

Traductions similaires pour « financial administration » en suédois

financial adjectif
administration substantif

Exemples d'usage pour « financial administration » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishFinancial administration must be based on rational decisions and personal accountability.
Budgetförordningen måste bygga på rationella beslut och personligt ansvar.
EnglishAs regards its national budget and financial administration, however, the third country is sovereign.
Tredjelandet är dock suveränt i fråga om sin nationella budget och sin finansiella förvaltning.
EnglishAlong with the review of the Staff Regulations we should also clarify how financial administration is monitored.
I samband med en reform av tjänsteföreskrifterna måste även budgetkontrollen göras klarare.
EnglishI understand from sources in the field that financial administration is often a problem among micro-entities.
Av källor på fältet har jag förstått att ekonomisk förvaltning ofta är ett problem för mikroenheter.
EnglishThe report mentioned the importance of both simplifying financial administration and clarifying personal accountability.
Där ansåg man det vara viktigt att förenkla räkenskapsförvaltningen och klarlägga det personliga ansvaret.
EnglishAs regards its national budget and financial administration, however, the third country is sovereign.
Den förordning som föreslås kan per definition endast antas när en överenskommelse om budgetplanen, förhoppningsvis, har nåtts.
EnglishMr President, as part of the work on SEM 2000 it is intended to improve the financial administration of the EU's own resources.
Herr ordförande! Som ett led i arbetet med SEM 2000 gäller det att förbättra den ekonomiska förvaltningen av EU: s egna medel.
EnglishWe must continue to ensure that economy is still the central objective in budgetary policy and financial administration in the future.
Sparsamhet måste även i framtiden vara den centrala målsättningen i budgetpolitiken och den finansiella administrationen.
EnglishIn our Group, we find it hard to see how the financial administration for 1997 was in any crucial way better than that for 1996.
I vår grupp har vi svårt att se att den ekonomiska förvaltningen för år 1997 på något avgörande sätt var bättre än den för år 1996.
EnglishWe must continue to ensure that economy is still the central objective in budgetary policy and financial administration in the future.
Ledamöterna från de nya medlemsstaterna har verkligen noterat betydande brister inom dessa områden, vilket gör det svårt för oss att sköta vårt arbete.
EnglishWithout sound, transparent financial administration, enterprises cannot obtain credit, and doing business in general becomes substantially more difficult.
Utan ordentlig och öppen ekonomisk förvaltning kan företagen inte få krediter och det blir betydligt svårare att göra affärer i allmänhet.
EnglishI believe that the relevant rules should provide guidance to officials as to how they should ensure both sound financial management and good administration.
Jag anser att de relevanta reglerna ger vägledning för tjänstemännen om hur de kan garantera både sund ekonomisk styrning och god förvaltning.
EnglishPrecisely because our criticism is so clear, however, we also have a duty to be critical of ourselves as regards our own - Parliament's - financial administration.
Just på grund av vår kritik är det dock tydligt att vi också har en skyldighet att vara kritiska mot oss själva när det gäller parlamentets ekonomiska förvaltning.
EnglishI also thank the scientific community, which was not slow in giving us advice and in pointing out that its needs were for simplicity, faster administration and financial care.
Jag tackar också forskarsamhället som inte tvekade att ge oss råd och påpeka nödvändigheten av enkelhet, snabbare administration och finansiell omsorg.
EnglishIf there are no dramatic improvements in the financial administration, European taxpayers will know how to react against this irresponsible misuse of their money.
Om det inte sker dramatiska förbättringar av den ekonomiska förvaltningen, kommer de europeiska skattebetalarna att reagera mot detta oansvariga missbruk av skattepengarna.
EnglishThe reform would mean an end to the old ex ante control with responsibility moving away from financial administration to be borne entirely by the authorising officer.
Genom reformen upphör man med den gamla förhandskontrollen och för helt och hållet över ansvaret för räkenskapsförvaltningen på den som godkänner inkomsterna och utgifterna.
EnglishAt the moment, Mrs Marta Andreasen, the new whistle-blower, is demonstrating that the financial administration is inadequate when it comes to preventing fraud of any kind.
För närvarande är Marta Andreasen den nya anmälaren av missförhållanden som visar att den ekonomiska administrationen är otillräcklig i fråga om att kunna förhindra eventuellt bedrägeri.
EnglishIn our opinion, we welcome the proposal’s intention to simplify administration and financial procedures, while criticising the fact that they are still too burdensome and too slow.
Vi välkomnar förslagets syfte, som är att förenkla de administrativa och finansiella förfarandena, men samtidigt kritisera det faktum att de fortfarande är för tungrodda och långsamma.
EnglishIn our opinion, we welcome the proposal’ s intention to simplify administration and financial procedures, while criticising the fact that they are still too burdensome and too slow.
Vi välkomnar förslagets syfte, som är att förenkla de administrativa och finansiella förfarandena, men samtidigt kritisera det faktum att de fortfarande är för tungrodda och långsamma.