« force majeure » traduction en suédois

EN

« force majeure » en suédois

SV

« force majeure » en anglais

EN

force majeure {substantif}

volume_up
force majeure
Parliament's definition of 'force majeure' is an inadequate safeguard in this respect.
Parlamentets begrepp force majeure är en otillräcklig garanti i detta hänseende.
Parliament's definition of 'force majeure ' is an inadequate safeguard in this respect.
Parlamentets begrepp force majeure är en otillräcklig garanti i detta hänseende.
It is not force majeure when an aircraft is cancelled because it is half-empty.
Det är inte force majeure om en resa ställs in på grund av att flygplanet är halvfullt.
SV

force majeure {genre commun}

volume_up
force majeure
Parlamentets begrepp force majeure är en otillräcklig garanti i detta hänseende.
Parliament's definition of 'force majeure' is an inadequate safeguard in this respect.
Parlamentets begrepp force majeure är en otillräcklig garanti i detta hänseende.
Parliament's definition of 'force majeure ' is an inadequate safeguard in this respect.
Det är inte force majeure om en resa ställs in på grund av att flygplanet är halvfullt.
It is not force majeure when an aircraft is cancelled because it is half-empty.

Synonymes anglais de « force majeure »

force majeure

Traductions similaires pour « force majeure » en suédois

force substantif
to force verbe

Exemples d'usage pour « force majeure » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishOf course there can be cases of force majeure, but they must remain rare exceptions.
Självklart finns det tillfällen då högre krafter spelar in, men detta måste räknas till sällsynta undantag.
EnglishOf course there can be cases of force majeure , but they must remain rare exceptions.
Självklart finns det tillfällen då högre krafter spelar in, men detta måste räknas till sällsynta undantag.
EnglishIn the case of force majeure, in other words if failure to transmit data is caused by factors beyond the control of the reporting agent, sanctions are not to be imposed at all.
Vid force majeur, alltså omständigheter utanför de registreringsskyldigas kontroll, bör straff över huvud taget inte utdelas.
EnglishIn the case of force majeure , in other words if failure to transmit data is caused by factors beyond the control of the reporting agent, sanctions are not to be imposed at all.
Vid force majeur, alltså omständigheter utanför de registreringsskyldigas kontroll, bör straff över huvud taget inte utdelas.
EnglishSince he is unwell, a case of force majeure, we must of course simply reiterate the President's wishes for his speedy recovery.
Då det handlar om sjukdom, som är en omständighet som det inte går att påverka, skall vi naturligtvis helt enkelt översända den önskan om tillfriskande som talmannen uttryckt.
EnglishSince he is unwell, a case of force majeure, we must of course simply reiterate the President' s wishes for his speedy recovery.
Då det handlar om sjukdom, som är en omständighet som det inte går att påverka, skall vi naturligtvis helt enkelt översända den önskan om tillfriskande som talmannen uttryckt.