« ford » traduction en suédois

EN

« ford » en suédois

volume_up
ford {substantif}

EN ford
volume_up
{substantif}

ford
volume_up
vadställe {gen. comm.}
Det är som om de var halvvägs över ett vadställe.

Synonymes anglais de « ford »

ford

Exemples d'usage pour « ford » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishTo wash down the rather indigestible nature of the pizza that Mr Ford mentioned.
För att skölja ner den litet svårsmälta pizza som herr Ford nyss talade om.
EnglishAnd Ford is now announcing the closure of both factories: in Poland and in Portugal.
Nu meddelar Ford att man skall stänga båda fabrikerna: i Portugal och i Polen.
English(Parliament approved the request) Mr Ford has the floor for a point of order.
(Parlamentet godkände begäran.) Jag överlämnar ordet till Ford för en ordningsfråga.
EnglishNow, everything I said is not on behalf of Glyn Ford, who is the shadow rapporteur.
Allt detta har jag dock inte sagt som representant för skuggföredraganden Glyn Ford.
EnglishThere is a symbolic and institutional importance in what Mr Ford is doing.
Det ligger en viktig symbolisk och institutionell betydelse i Fords betänkande.
EnglishMadam President, it is a great pleasure to rise in support of Mr Ford's report.
Fru ordförande! Det är ett stort nöje att få uttala sig till stöd för Fords betänkande.
EnglishMr Ford has gone into great detail on the reasons why this agency should be set up.
Ford har i detalj gått in på skälen till varför detta organ bör inrättas.
EnglishThe Ford report deals with the Code of Conduct for lobbyists in the European Parliament.
Betänkandet av Ford behandlar ordningsregler för lobbyister vid Europaparlamentet.
EnglishI think we are all agreed on that and must offer our compliments to Mr Ford.
Jag tror att vi alla är eniga om detta, och därmed kan vi gratulera Ford.
EnglishMr Ford has also told us what is really happening over there in North Korea.
Kollegan Ford har ju också berättat vad det egentligen är som pågår där borta i Nordkorea.
EnglishAs for reality, Ford understood what reality meant when it paid its workers so much.
Och verkligheten hade Ford redan förstått när företaget betalade sina arbetare mycket bra.
EnglishAs Mr Ford said, it is important to have continuity in our relations at government level.
Som Ford sade, är det viktigt att vi får kontinuitet i relationerna på regeringsnivå.
EnglishI am voting for the Ford report on requirements for budgetary frameworks of the Member States.
Jag röstar för Vicky Fords betänkande om krav på medlemsstaternas budgetramverk.
EnglishThis suggestion is already implied to some degree in Amendment 5 by Mr Ford and Mrs Mann.
Förslaget ligger i viss mån indirekt i ändringsförslag 5 från Glyn Ford och Erika Mann.
EnglishI shall simply say that I entirely support what my colleague, Mr Ford, said on the matter.
Jag säger inte mer, jag håller fullständigt med det vår kollega Ford just sa i frågan.
EnglishMr President, I would like to take up Mr Ford's suggestion, which I think is a wise one.
Herr ordförande! Jag skulle gärna vilja ta upp Fords förslag, som jag tycker verkar klokt.
EnglishThe Rules of Procedure are just the same for the Conference of Presidents, Mr Ford!
Herr Ford, arbetsordningen gäller även för ordförandekonferensen!
EnglishB5-0852/ 2000 by Mr Ford and others, on behalf of the Group of the Party of European Socialists;
B5-0852 / 2000 från Ford med flera för Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
EnglishQuestion No 2 by Glyn Ford, which has been taken over by Andrew Nicholas Duff (H-0267/02):
Fråga nr 2 av Glyn Ford, som ersätter Andrew Nicholas Duff (H-0267/02):
EnglishB5-0548/ 2002 by Mr Ford and others, on behalf of the PSE Group, on death by stoning;
B5-0548 / 2002 av Ford m.fl. för PSE-gruppen om stening till döds,