« fray » traduction en suédois

EN

« fray » en suédois

volume_up
fray {substantif}
EN

fray {substantif}

volume_up
fray (aussi: fringe)
volume_up
frans {gen. comm.}

Synonymes anglais de « fray »

fray

Exemples d'usage pour « fray » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt is a strategic error not to enter the fray with drums beating and flags flying.
Det är ett strategiskt fel, när man inte drar ut i fält med klingande spel och vajande fanor.
EnglishAfterwards, we shall enter the debate, the fray, with the Council.
Efteråt kommer vi att inleda en krävande debatt med rådet.
EnglishIt is very good to see her back this evening I hope in good health and ready to face the fray of the next Parliamentary Assembly.
Det kommer att göra det möjligt för oss att granska och kontrollera budgeten som sig bör.
EnglishAs far as I am concerned, deliberate, considered action makes far more sense than rushing into the fray.
Eftertänksamma och överlagda steg anser i varje fall jag vara förnuftigare än eventuella ilmarscher in i konkursen.
EnglishWe must take care that contract law does not cause our proposals to fray at the edges so that we end up with patchwork legislation.
Vi måste se till att avtalsrätten inte leder till att våra förslag naggas i kanten, så att vi till slut har en lagstiftning som är ett lappverk.
EnglishIt is very good to see her back this evening I hope in good health and ready to face the fray of the next Parliamentary Assembly.
Det är roligt att se att hon är tillbaka här i kväll. Jag hoppas att hon är vid god hälsa och redo att möta dusterna i nästa parlamentariska församling.
EnglishSo, if our fears are confirmed, and whatever the vote today, I just hope all Members who share our ambitions for Europe will join us in the fray.
Om våra farhågor bekräftas hoppas jag således bara att samtliga kolleger som delar vår ambition för Europa kommer att ansluta sig till oss, oavsett resultatet av omröstningen i dag.
EnglishTo make Parliament, which unfortunately has a purely advisory role, return to the fray on this issue now strikes me as a mistake on the part of our committee yesterday.
Nu när vi, Europaparlamentet, som tyvärr bara har en rådgivande makt, kommer tillbaka till vår uppgift med detta tycks det mig att vårt utskott begick ett misstag i går.