« grim » traduction en suédois

EN

« grim » en suédois

EN grim
volume_up
{adjectif}

1. général

grim (aussi: bad, barbarous, bloodless, callous)
volume_up
grym {adj.}
Instead, we witnessed in Bangladesh a grim, clan-based struggle between two parties that are fighting a feud while both denying each other’s right to exist.
I stället har vi i Bangladesh sett en grym, klanbaserad kamp mellan två partier som utkämpar en fejd medan de båda förnekar varandras existensberättigande.
Mr President, there is a rather grim joke going around the Palace of Westminster that the British Government's interpretation of BSE is 'blame someone else '.
Herr ordförande, det cirkulerar ett ganska grymt skämt i Palace of Westminister om att den brittiska regeringens tolkning av BSE är " anklaga någon annan ".
I get letters from members of the public, complaining about the arbitrary treatment they receive from the police and the justice system – a grim business to which Turkey must put an end!
Jag får brev från allmänheten med klagomål om hur godtyckligt de behandlas av polis och rättsväsende – en grym verksamhet som Turkiet måste sätta stopp för!
grim (aussi: blue, cheerless, dark, depressing)
volume_up
dyster {adj.}
With a single positive exception, it is one grim, grey, costly being.
Med ett enda möjligt undantag är det en dyster, grå och kostsam tillvaro.
Om vi misslyckas med detta kommer framtiden att bli mycket dyster.
Läget är dystert och det är brådskande.
grim (aussi: austere, fierce, frowny, gloomy)
volume_up
bister {adj.}
That is how grim the situation is; that is how urgent the need for change must be.
Det visar hur bister verkligheten är och hur brådskande behovet av förändring är.
Situationen i landet är bister.
Despite efforts by the Spanish Government to find a solution the situation in some places is particularly grim.
Trots den spanska regeringens försök att finna en lösning, är situationen mycket bister på somliga platser.
grim (aussi: close, compact, concrete, consistent)
volume_up
fast {adj.}
So in this sense, it is good that the political efforts being made on all sides are accompanied by grim determination.
Det är därför bra om de politiska ansträngningar som görs från alla sidor även åtföljs av en fast beslutsamhet.
grim (aussi: austere, hard, severe, stern)
Ganska stränga, de flesta.
grim (aussi: awful, chronic, dire, dismal)
Regrettably, an already grim situation has been made even worse by the sad news of the death of Dr Michael Aris, the husband of Aung San Suu Kyi.
Tyvärr fogar sig till den förskräckliga situationen för människorna nu den sorgliga nyheten om Dr. Michael Aris död, Aung San Suu Kyis make.
grim (aussi: gruff, rugged, severe, harsh)
volume_up
barsk {adj.}
grim (aussi: angry, bad, beastly, cruel)
volume_up
elak {adj.}
grim (aussi: brusque, terse, burly, curt)
volume_up
brysk {adj.}

2. Anglais britannique

grim (aussi: agonising, bad, bungling, cheap)
volume_up
dålig {adj.}
grim (aussi: lousy)
volume_up
botten {adj.}
grim (aussi: bad, base, dismal, lousy)
volume_up
usel {adj.}

Exemples d'usage pour « grim » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe are all depressed by the endlessly grim sequence of events in the region.
Vi är alla betryckta över den oerhört dystra händelseutvecklingen i regionen.
EnglishAnd the grim picture in Africa -- I love Africa, and what do we see in Africa?
Och den fruktansvärda situationen i Afrika – Jag älskar Afrika och vad ser vi i Afrika?
EnglishAre we prepared to brace ourselves for this grim, albeit realistic, prospect?
Är vi redo att samla oss inför dessa bistra, om än realistiska, utsikter?
EnglishThe figures regarding traffic safety are as bleak and grim as the weather outside tonight.
Trafiksäkerhetssiffrorna är lika dystra och otrevliga som vädret utanför ikväll.
EnglishI would paraphrase that today by saying that it is 'a grim time for the Commission'.
I dag skulle jag vilja travestera honom och säga: " det ser illa ut för kommissionen" .
EnglishThe United States has shouldered the heaviest burden in tackling this grim phenomenon.
Förenta staterna har axlat den tyngsta bördan i kampen mot denna ohyggliga företeelse.
EnglishI would paraphrase that today by saying that it is 'a grim time for the Commission '.
I dag skulle jag vilja travestera honom och säga: " det ser illa ut för kommissionen ".
EnglishMr President, in many ways it has been a rather grim year for the euro.
Herr talman! På många sätt har det varit ett ganska dystert år för euron.
EnglishWe have all seen the grim estimates of what the longer-term impact could prove to be.
Vi har alla sett de dystra prognoserna om vad den mer långsiktiga effekten kan komma att bli.
EnglishVoilà - the grim reality of everyday life has caught up with us again.
Och se där - vardagens hårda verklighet har återigen hunnit ikapp oss.
EnglishBut grim as the situation is, we cannot afford to despair.
Men hur hemsk situationen än är kan vi inte tillåta oss att förtvivla.
EnglishThis grim reality underlines the importance of my second question.
Denna bistra verklighet visar hur viktig min andra fråga är.
EnglishGrim dictatorships, motivated by the fear of certain ideas, still find ways of blocking access to information.
Slutsatsen måste bli att vår verksamhet också måste inriktas på denna fråga.
EnglishI am concerned about the potential for a very grim scenario.
Georgien. Jag är bekymrad över de mycket dystra utsikterna.
EnglishAnd that, unfortunately, is the grim reality of compulsory full pay maternity leave in this report.
Och detta är tyvärr den hårda verklighet som detta betänkandes obligatoriska mammaledighet med full ersättning skapar.
EnglishIt also concerns the recurrent problem of the long-distance transport of animals, sometimes in grim conditions.
Det handlar även om den evigt återkommande frågan om de långa och tidvis mycket plågsamma djurtransporterna.
EnglishSo far, frankly, the outlook is pretty grim.
EnglishThe alternative is very bad; it is very grim.
EnglishThis concept is quite a novel one, and it is the result of a grim struggle by a majority in the European Parliament.
Begreppet är ganska nytt och det är resultatet av en kamp som en majoritet av Europaparlamentet bedrivit med envishet.
EnglishHowever, democratic countries cannot avoid their part in responsibility for this grim situation in large parts of the world.
Demokratiska länder kan inte smita undan från sin del av ansvaret för det dystra läget i stora delar av världen.