EN gun
volume_up
{substantif}

1. général

gun (aussi: pistol)
volume_up
pistol {gen. comm.}
All of us are supposed to try and survive... but the copper's left with a gun!
Vi ska försöka överleva... men snuten fick en pistol!
One of them put a gun in my face, and another one tore a building with me inside.
En av dem satte en pistol mot mitt ansikte och en annan rev ett hus med mig inuti.
You say he pulled a gun on you and what you did was in self-defence.
Ni säger att han riktade en pistol mot er och att ni handlade i självförsvar.
gun (aussi: piece, rifle)
Morfar har ditt gevär inlåst i garaget.
No clubs or cudgels are used; guns are used instead.
Klubbor eller påkar används inte utan man använder gevär.
In the Solomon Islands, a sham parliamentary vote brought a new Prime Minister to power, elected by the power of the gun.
På Salomonöarna har en låtsasomröstning i parlamentet fört en ny premiärminister till makten, som valdes med gevär.
gun (aussi: cannon, canon, round)
volume_up
kanon {gen. comm.}
gun (aussi: shooter)
Ett vapen räknas som ett skjutvapen, ja.
In point 5, fourth line, the rapporteur wrote: 'The use of guns must be absolutely avoided. '
I punkt 5, fjärde raden skrev föredraganden: " ett ovillkorligt krav torde vara att man undviker att använda skjutvapen ".
In point 5, fourth line, the rapporteur wrote: 'The use of guns must be absolutely avoided.'
I punkt 5, fjärde raden skrev föredraganden: " ett ovillkorligt krav torde vara att man undviker att använda skjutvapen" .
gun
volume_up
bössa {gen. comm.} [fam.]
gun (aussi: bad man, gunman, gunslinger)
volume_up
revolverman {gen. comm.}
gun
volume_up
tryckspruta {gen. comm.}
gun
volume_up
puffra {gen. comm.} [fam.]

2. Militaire

gun (aussi: cannon, artillery piece)
volume_up
artilleripjäs {gen. comm.}

Exemples d'usage pour « gun » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis about the European Union’s Project; jumping the gun is not a project!
Så långt EU:s projekt, men att gå händelserna i förväg är inte något projekt!
EnglishThis gun is loaded with...... special chemical ammunition...... that is called...
Detta vapen är laddat med...... speciell ammunition som är kemisk...... och kallas för...
EnglishMadam President, certain Member States have jumped the gun on stress tests.
(EN) Fru talman! Vissa medlemsstater har tjuvstartat med stresstesterna.
EnglishTackling gun crime and the illegal smuggling of weapons into the EU has to be a priority.
Att ta itu med vapenbrottslighet och illegal vapensmuggling till EU måste prioriteras.
EnglishThere is a scatter-gun type of damage that affects many consumers in more than one country.
Det är skador med spridningseffekter som drabbar många konsumenter i mer än ett land.
EnglishThe documents that have come to light are nothing less than a smoking gun.
De dokument som nu kommit i ljuset ger oss alla bevis som behövs.
EnglishEvery actor grab a gun and keep Team America... from reaching this ceremony at all costs!
Ge alla skådisar ett vapen och stoppa Team America till varje pris!
EnglishDo you honestly think you can kill me with that little toy gun of yours?
Tror du verkligen att du kan döda mig med det där leksaksgeväret?
EnglishThe second rule of gun-running is always ensure you have a foolproof way to get paid.
Den andra regeln i vapenbranschen är att alltid se till att man får betalt...... helst i förskott.
EnglishI am not gonna rest until you can build a ray gun blindfolded.
Och jag vilar inte förrän du kan sätta ihop en strålpistol med ögonbindel.
EnglishAnd they have the option to come back here to be Top Gun instructors.
De har möjligheten att återvända hit och bli Top Gun-instruktörer.
EnglishYou kow, when I realised we were going to Top Gun, all I could think about was getting that trophy.
När jag insåg att vi skulle till Top Gun kunde jag bara tänka på trofén.
EnglishThe compromises we have produced satisfy all legal gun users.
De kompromisser vi har åstadkommit är tillfredsställande för alla lagliga vapenanvändare.
EnglishDon't forget the gun you shot Riaz with, with your prints on it.
Har du glömt pistolen som du sköt Riaz med, med dina fingeravtryck?
EnglishThe Point-of-View Gun, conveniently, does precisely what its name suggests.
Synvinkels-geväret, gör helt enkelt vad namnet antyder.
EnglishThe thing is, you got to be an idiot not to know how to handle a gun.
Grejen är, den som inte kan hantera ett vapen är en idiot.
EnglishA number of people were also seriously injured by the perpetrator, who then turned his gun on himself.
Ett antal personer skadades även av gärningsmannen, som därefter vände vapnet mot sig själv.
EnglishAdmittedly, we had a sound resolution yesterday which puts the present Commission under the gun.
Det fanns naturligtvis i går en fast resolution som ställer den nuvarande kommissionen mot väggen.
EnglishNow, Top Gun was created to teach ACM - " Air Combat Manoeuvring ".
Top Gun inrättades för att lära ut luftstridsmanövrering.
EnglishI very much regret the attitude of the USA to that conference and the influence of its gun lobby.
Jag beklagar verkligen USA:s inställning till denna konferens och påverkan från dess vapenlobbyister.