« to hurry up » traduction en suédois

EN

« to hurry up » en suédois

EN to hurry up
volume_up
{verbe}

Det blev alltså nödvändigt att skynda stegen.
With this report, we have given the European Commission a powerful signal to hurry up and make some specific legislative changes.
Med detta betänkande har vi gett Europeiska kommissionen en stark signal om att skynda och snarast göra vissa lagändringar.
Let us also hurry up with the measures we need to take in each Member State cutting traffic emissions, increasing energy efficiency, promoting renewables and CHP.
Låt oss också skynda med de åtgärder vi i varje medlemsstat måste vidta för att minska utsläppen i trafiken, öka energieffektiviteten, främja förnybara energikällor och kraftvärme.
The Commission will also give clear instructions to all the parties concerned to hurry up and complete the assessments, if possible before the end of the year.
Kommissionen kommer också att ge tydliga instruktioner till alla berörda parter för att påskynda slutförandet av bedömningarna om möjligt före årets slut.
to hurry up (aussi: to brisk up)
to hurry up
to hurry up (aussi: to buck up)
to hurry up

Traductions similaires pour « to hurry up » en suédois

hurry substantif
hurry adverbe
Swedish
to hurry verbe
to be up to verbe
up adjectif
Swedish
up adverbe
up préposition
Swedish
to up verbe

Exemples d'usage pour « to hurry up » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe Commission needs to hurry up here, and that is where you, Mrs Bjerregaard, come in.
Här borde kommissionen alltså öka tempot. Där behövs ni, fru Bjerregaard.
EnglishMr Barrot, Mr President, please hurry up and visit Turkey and Libya.
Herr Barrot, herr talman, skynda er att besöka Turkiet och Libyen.
EnglishJust hurry up and bring the tape tomorrow.
EnglishMrs Anttila, I am sorry that I had to tell you to hurry up, but I am not to blame.
Fru Anttila, jag beklagar att jag måste be er skynda er, men det är inte mitt fel, er grupp måste ge er mera tid.
EnglishI had to ask him to hurry up, actually.
EnglishI would ask you to hurry up.
EnglishI would ask you to hurry up.
EnglishCan you hurry it up a little?
EnglishIf we do not change, if we do not hurry up with structural changes, competitiveness and innovation, we shall simply live more poorly.
Om vi inte förändrar oss, om vi inte skyndar på med strukturella förändringar, konkurrenskraft och innovation, kommer vi helt enkelt att leva fattigare.