« killed » traduction en suédois

EN

« killed » en suédois

SV
volume_up
kill {substantif}

EN killed
volume_up
{participe passé}

killed (aussi: murdered, slayed)

Exemples d'usage pour « killed » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe number killed since the conflict broke out six years ago has risen to 3 500.
Sedan konfliktens utbrott för sex år sedan har antalet dödsoffer ökat till 3 500.
EnglishAt least 170 innocent people were killed and almost 400 injured in those attacks.
Minst 170 oskyldiga människor dödades och nästan 400 skadades i dessa attacker.
EnglishIt now transpires that the Dutch journalist was killed by a Russian cluster bomb.
Det visar sig nu att den nederländske journalisten dödades av en rysk klusterbomb.
EnglishShe killed everybody so her son Tiberius could inherit the throne -- like Nixon.
Hon dödade alla så hennes son Tiberius kunde ärva tronen... precis som Nixon.
EnglishThis figure is far higher than the number of people killed in traffic accidents.
Det är ett mycket högre antal än det antal människor som dör i trafikolyckor.
EnglishWhen we see the children killed in Qana, all justifications seem petty and shallow.
När vi ser barnen som dödats i Qana förefaller alla försvar torftiga och ytliga.
EnglishHe was killed, together with a priest, apparently by a group of paramilitaries.
Han dödades, tillsammans med en präst, uppenbarligen av en paramilitär grupp.
EnglishTrade unionists have been killed like the leader of the General Workers Union.
Fackföreningsmän har mördats, som ledaren för Arbetarnas allmänna fackförbund.
EnglishSeals are not killed for food; they are not really killed to protect fish stocks.
Sälarna dödas inte för mat, de dödas inte heller för att skydda fiskbestånd.
EnglishOf course not, because you have one chance in six of being killed or injured.
Naturligtvis inte, eftersom det är en chans på sex att bli skadad eller dödad.
EnglishYou mean Douvier killed a wandering transvestite... just to impress his godfather?
Mördade Douvier en kringvandrande transvestit för att imponera på sin gudfar?
EnglishThe President, the head of the Central Bank and military leaders have been killed.
Presidenten, centralbankschefen och delar av försvarsledningen har omkommit.
EnglishDozens of people were no doubt killed, and many others arrested and imprisoned.
Dussintals människor blev utan tvivel dödade, och många andra arresterades.
EnglishBut we were delayed en route when the Stingray in front of us killed a pedestrian.
Men vi blev försenade när en Stingray framför oss körde ihjäl en fotgängare.
EnglishWe just have to look at the 17 French aid workers who were killed on 4 August 2006.
Vi behöver bara se till de 17 franska hjälparbetare som dödades den 4 augusti 2006.
EnglishThe three people with him at the time of his abduction were killed by the kidnappers.
De tre personer som var med honom vid hans bortförande dödades av kidnapparna.
EnglishAmong those killed in the riots in Urumqi were 137 Han Chinese and 46 Uighur Chinese.
Bland de som dödades i upploppen i Urumqi fanns 137 hankineser och 46 uigurer.
EnglishOn Sunday morning, 12 Turkish soldiers and 32 Kurds were killed in a Kurdish ambush.
I söndags morse dödades tolv turkiska soldater och 32 kurder i ett kurdiskt bakhåll.
EnglishThe osprey is an endangered bird in Europe, yet it is being hunted and killed in Malta.
Fiskgjusen är utrotningshotad i Europa, men ändå jagas och dödas den på Malta.
EnglishThe French killed it, the Dutch put it in the coffin and now the lid is on.
Fransmännen dödade den, nederländarna lade den i kistan och nu är locket på.