EN to knock out
volume_up
{verbe}

1. général

to knock out (aussi: to bang, to baste, to batter, to beat)
There are a number of documented cases where criminals have used interference transmitters to knock out various types of alarm system, for example, and remote controlled car door locks.
Det finns flera dokumenterade fall där kriminella använt störningssändare för att slå ut exempelvis olika typer av larmsystem och bilars fjärrstyrda dörrlås.
Europe's viewers, not the politicians, will deal the knock-out blow to this pipedream project, because ordinary people know that if the EU is the answer, then it must have been a stupid question.
EU:s TV-tittare, inte politikerna, kommer att slå knockout på detta önskedrömsprojekt eftersom vanliga människor vet att om EU är svaret, då måste det ha varit en dum fråga.
to knock out (aussi: to beat, to checkmate, to conquer, to defeat)
to knock out (aussi: to jar, to shatter, to shock, to stun)
to knock out (aussi: to knock down)
to knock out

2. Sports

to knock out
Europe's viewers, not the politicians, will deal the knock-out blow to this pipedream project, because ordinary people know that if the EU is the answer, then it must have been a stupid question.
EU:s TV-tittare, inte politikerna, kommer att slå knockout på detta önskedrömsprojekt eftersom vanliga människor vet att om EU är svaret, då måste det ha varit en dum fråga.

3. Anglais britannique

to knock out (aussi: to dispatch, to knock off)

4. Anglais américain

to knock out

Exemples d'usage pour « to knock out » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt is actually not an argument at all; it is a knock-out argument.
Det är faktiskt inget argument alls. Det är ett knockout-argument.
EnglishI have had enough of the knock-out argument, which is always trotted out, that research will move abroad.
Jag har fått nog av det dominoargument som alltid förs fram att forskningen kommer att flytta utomlands.
EnglishAnd if the kids cut it back on, knock them out.
EnglishIn the UK is called 'It's a Knock-Out'.
EnglishBefore you knock yourself out...
EnglishYou'll knock 'em dead out there.
EnglishWe have yet to see the result of that round but we are confident about the final knock-out round and we confidently predict what will happen on Thursday.
Vi har ännu inte sett resultatet av den striden, men vi är säkra på att den slutliga knock-out-ronden kommer och vi kan med tillförsikt förutse vad som kommer att hända på torsdag.
EnglishIn response to the first question raised by Mr von Habsburg, I would say that if we were in 'It's a Knock-out' , the television game, yours would be the toughest question of them all.
För att svara på er första fråga, von Habsburg, skall jag säga att om vi befann oss i " spel utan gränser" , som visas på TV, hade ni dragit en hundrapoängsfråga.
EnglishIn response to the first question raised by Mr von Habsburg, I would say that if we were in 'It's a Knock-out ', the television game, yours would be the toughest question of them all.
För att svara på er första fråga, von Habsburg, skall jag säga att om vi befann oss i " spel utan gränser ", som visas på TV, hade ni dragit en hundrapoängsfråga.