« lest » traduction en suédois

EN

« lest » en suédois

volume_up
lest {conj.}

EN lest
volume_up
{conjonction}

lest
volume_up
att {conj.} [form.]
And the Lord set a mark upon Cain lest any finding him should kill him ".
Och han satte ett märke på honom så att ingen skulle döda honom ".
And the Lord set a mark upon Cain lest any finding him should kill him" .
Och han satte ett märke på honom så att ingen skulle döda honom".
Water is literally a very profound substance, and we must take care lest we perish in its depths.
Vatten är bokstavligen ett mycket djupt ämne och vi måste akta oss för att gå under i dess djup.
lest (aussi: because, that, cuz)
Water is literally a very profound substance, and we must take care lest we perish in its depths.
Vatten är bokstavligen ett mycket djupt ämne och vi måste akta oss för att gå under i dess djup.
We recall Western politicians who said the Baltic countries should not seek independence lest it threaten Mikhail Gorbachev.
Vi kan inte säga nej till ukrainarna eftersom vi är rädda för att gå miste om investeringar och marknader i Ryssland.
Mr President, lest there be any ambiguity, my group will be voting against all amendments.
För att det inte skall råda några tvetydigheter kommer min grupp att rösta mot alla ändringsförslag.
lest
And lest anyone should attack me on that, I would like to say that I support animal welfare legislation as well.
Och för att inte någon skall angripa mig för detta, vill jag säga att jag stöder även lagstiftningen om djurs välbefinnande.
lest
volume_up
på det att icke {conj.} [form.]

Exemples d'usage pour « lest » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMr President, lest I forget, I do have a visitors' group in the gallery, and I would like to welcome them from the Ireland-East constituency.
(EN) Herr talman! Innan jag glömmer det, jag har en grupp besökare på åhörarläktaren, och jag vill välkomna de från Irlands östra valkrets.
EnglishLest I run out of time - and as one of the authors I beg your forbearance on this - please do not demonise the common agricultural policy.
Om talartiden tar slut, och som en av författarna ber jag om överseende med detta, vänligen demonisera inte den gemensamma jordbrukspolitiken.
EnglishFor their part, of course, the states need to make the necessary reforms which, lest we forget, touch on the question of security and combating organised crime.
Staterna å sin sida måste naturligtvis genomföra de nödvändiga reformer som, låt oss inte glömma det, rör säkerhet och bekämpning av organiserad brottslighet.