« lump » traduction en suédois

EN

« lump » en suédois

volume_up
lump {substantif}
SV

« lump » en anglais

volume_up
lump {gen. comm.}
EN
EN

lump {substantif}

volume_up
1. général
lump (aussi: blob, block, clod, clump)
volume_up
klump {gen. comm.}
. ~~~ You can't make a needle by rubbing a lump of iron with a cloth."
Han sade, "Löjligt, du kan inte göra en nål genom att gnida en klump järn mot tyg."
Det är farligt att klumpa ihop allting.
In these discussions several rather abolitionist associations have tried to lump together trafficking in women, prostitution and pimping.
I denna debatt försöker många föreningar som snarare är abolitionister att klumpa ihop kvinnohandel, prostitution och koppleri.
lump (aussi: batch, bundle, crowd, heap)
volume_up
hög {gen. comm.}
Let me reiterate that you have lost touch with the protection of health if you go about finding a lump of sugar in Lake Constance.
Låt mig upprepa att man har förlorat kontakten med hälsoskyddet om man finner en hög med socker i Bodensjön.
lump (aussi: sight)
volume_up
massa {gen. comm.} [fam.]
lump (aussi: bite, cake, chip, end)
volume_up
bit {gen. comm.}
We will have a text that is like a lump of Gruyere, that is full of holes, which can only be closer to the truth given the content of this report.
Vi kommer att ha en text som är som en bit gruyèreost, full av hål, som bara med innehållet i betänkandet kan vara närmare sanningen.
lump (aussi: amount, crowd, drove, host)
Dialogue and the coordination of social policy are to be commended, but we should not lump all nations together as if they were the same.
Samordning av socialpolitik och dialog är bra, men vi skall inte dra alla över en kam; det skall finnas utrymme för en mängd olika lösningar.
lump (aussi: bit, cake, chip, cut)
lump (aussi: bump, hump, hunch, knob)
volume_up
knöl {gen. comm.}
Inte kunna banka knölarna ur en madrass?
You know you can just pound the lumps out of a mattress.
Du vet att man inte bara kan banka knölarna ur en madrass.
lump (aussi: bruise, bulge, bump, dent)
volume_up
bula {gen. comm.}
lump (aussi: clot, nugget, nodule, clunch)
volume_up
klimp {gen. comm.}
2. "person"
lump (aussi: bear)
3. péjoratif
lump (aussi: dullard, dick, dick head, dope)
volume_up
tjockskalle {gen. comm.} [péj.]
SV

lump {genre commun}

volume_up

Synonymes anglais de « lump »

lump

Synonymes suédois de « lump »

lump
Swedish

Exemples d'usage pour « lump » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe are now being confronted with a text whose adagio is in fact "like it or lump it" .
Nu har vi en text som det gäller för oss endast att svälja eller avstå från helt.
EnglishLump sum payments and speeding up expenditure on large projects are also advocated.
Utbetalningen av klumpsummor och påskyndad finansiering av större projekt förespråkas också.
EnglishFor the ratification, this means that national parliaments have to like it or lump it.
För ratifikationen betyder detta att nationella parlament bara kan acceptera eller avstå helt.
EnglishOn that point, it is important not to confuse everything again and lump everything together.
Här får man inte på nytt blanda ihop alltsammans och allt i samma korg.
EnglishThese initiatives, therefore, lump all categories together in an inadmissible and dangerous fashion.
Genom dessa initiativ vidmakthålls emellertid oacceptabla och farliga blandningar.
EnglishFor example, I am pleased that lump sums are specifically allowed.
Det gläder mig till exempel att engångsbelopp uttryckligen är tillåtna.
EnglishWe cannot be indiscriminate and lump everyone together.
Då kan man komma över något billigare! Det borde man ta en viss hänsyn till här.
EnglishWe must question whether it is pertinent to lump everything together in this way.
Det finns ett akut behov av att ta itu med den underutveckling av godstransporter som råder i många länder.
EnglishHere is a lump of flesh, about three pounds, which you can hold in the palm of your hand.
Här är en 1,4 kilos köttklump, som du kan hålla i din hand.
EnglishThe same goes for the rule on lump sums for expenses.
Samma sak gäller också för bestämmelserna om ersättning med schablonmässiga belopp.
EnglishThe lump sum payment will continue to be permitted.
Utbetalningar av engångsbelopp kommer även fortsättningsvis att vara tillåtet.
EnglishArticle 10(3) of the Regulation on processed fruits and vegetables provides for lump sum aid.
I artikel 10.3 i förordningen om beredda frukter och grönsaker förutses vissa stöd till en viss nivå.
EnglishThe same goes for the rule on lump sums for expenses.
Det måste också bli ett slut på de hittillsvarande bestämmelserna om schablonersättning.
EnglishThis includes extending the use of lump sums or flat-rate payments wherever this is appropriate.
Detta omfattar en utvidgning av användningen av klumpsummor eller enhetsbetalningar där detta är möjligt.
EnglishFinally, the increase in the lump sums to EUR 50 000 is important, because it mirrors current costs.
Slutligen är höjningen av klumpsummorna till 50 000 euro viktig eftersom den speglar löpande kostnader.
Englishfirstly, to increase to EUR 260 per tonne the lump sum of EUR 237 per tonne which the producers will receive.
För det första att öka den klumpsumma som producenterna får från 237 euro per ton till 260 euro per ton.
EnglishI therefore ask the House to refrain from any attempt to lump these three very important issues together in this report.
Jag ber om att man låter bli att blanda ihop dessa tre mycket viktiga frågor på detta område.
EnglishThey too have a right to meet at European level and we should not forget them and try and lump people together in large groups.
Solidaritet är en av de mest grundläggande principerna i den europeiska integrationen.
EnglishI regard this as grovelling before the Council, which has effectively said 'you can like it or lump it!'.
Jag anser i den frågan att det är som att krypa till korset inför rådet, som har sagt: ni har inget annat val.
EnglishI regard this as grovelling before the Council, which has effectively said 'you can like it or lump it!
Jag anser i den frågan att det är som att krypa till korset inför rådet, som har sagt: ni har inget annat val.