« to make a point » traduction en suédois

EN

« to make a point » en suédois

EN to make a point
volume_up
{verbe}

to make a point (aussi: to assure, to satisfy)

Exemples d'usage pour « to make a point » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI just want to make one point in relation to this whole issue of foot-and-mouth.
Jag vill bara ta upp en sak i förhållande till hela frågan om mul- och klövsjukan.
EnglishI should like to make a point of acknowledging what has been achieved so far.
Jag skulle vilja framföra mitt uttryckliga erkännande av de tidigare insatserna.
English   Mr President, I should like to make the point I was going to make earlier.
   – Herr talman! Jag skulle vilja göra det påpekande jag ämnade göra tidigare.
EnglishI would like to make one point, however, in the hope that the summit will adopt it.
Ett påpekande vill jag emellertid göra, i hopp om att toppmötet tar det till sig.
EnglishMadam President, I just wanted to make a point of information to the Commissioner.
Fru ordförande, jag skulle bara vilja upplysa kommissionsledamoten om en sak.
English. - Mr President, firstly I would like to make one point.
för PPE-DE-gruppen. - (EN) Herr talman! Först och främst vill jag påpeka en sak.
EnglishI appreciate that very much and I wanted to make that point here in Parliament.
Det uppskattar jag mycket och det vill jag gärna ha sagt här i parlamentet.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I would like to make a point of order.
(IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill ta upp en ordningsfråga.
English   Mr President, I want to make my point of order just as Mr Schulz made his.
   – Herr talman! Jag vill ta upp en ordningsfråga, precis som Martin Schulz gjorde.
EnglishBut, they also make a point which we must take on board here in Parliament.
Men i betänkandena tar man också upp något som vi i parlamentet måste ta till oss.
EnglishI am sorry to have to make a point of order again about smoking in the workplace.
Jag är ledsen att återigen behöva ta upp en ordningsfråga om rökning på arbetsplatsen.
EnglishMr President, I would like to make a point I have made before on a Friday.
Herr ordförande! Jag skulle vilja säga en sak som jag sagt tidigare på fredagarna.
EnglishMadam President, I should like to make a point of order and table a motion.
Fru talman! Jag vill säga något om arbetsordningen och komma med ett förslag.
EnglishMr President, I should like to make a point about the PPE-DE recommended voting list.
Herr talman! Jag vill ta upp PPE-DE-gruppens rekommenderade omröstningslista.
EnglishYou make the point repeatedly that we only put 1% of our production into biofuels.
Ni upprepar gång på gång att endast en procent av vår produktion utgörs av biobränslen.
EnglishI need hardly make that point to the European Parliament in light of recent events.
Detta är ett enormt steg framåt för Irak, och ett steg som bör välkomnas.
EnglishLet me also make a point of congratulating my honourable colleague Mr Alvaro on his report.
Jag vill också gratulera min kollega Alexander Nuno Alvaro till hans betänkande.
English   Mr President, I should like to make a point of order under Rule 145.
   – Herr talman! Jag vill ta upp en ordningsfråga i enlighet med artikel 145.
EnglishMadam President, I would like to make the point that you could not make this up today.
(EN) Fru talman! Jag vill poängtera att vi inte kan rätta till detta i dag.
EnglishIt is important for us to make the point that everything we do must be affordable.
Det är viktigt för oss att ge en signal om att det vi gör också måste vara finansierbart.