« newly acquired » traduction en suédois

EN

« newly acquired » en suédois

EN newly acquired
volume_up
{adjectif}

newly acquired

Traductions similaires pour « newly acquired » en suédois

newly adverbe
Swedish
new adjectif
acquired verbe
to acquire verbe

Exemples d'usage pour « newly acquired » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe people of the GDR acted confidently and responsibly and did justice to their newly acquired freedom.
DDR:s folk agerade med förtroende och ansvar och gjorde sin nyförvärvade frihet rättvisa.
EnglishI believe Parliament made good use of its newly acquired Lisbon Treaty powers of joint responsibility for legislation.
Jag tycker parlamentet utnyttjade sina nya befogenheter som medlagstiftare enligt Lissabonfördraget på ett bra sätt.
EnglishFrom Estonia we have Mr Kallas, who for 20 years was a Soviet Party apparatchik until his newly acquired taste for capitalism got him into trouble.
Från Estland har vi Siim Kallas som under 20 år var byråkrat i det sovjetiska partiet innan hans nyligen förvärvade smak för kapitalismen gav honom problem.
EnglishThat is not how you deal with the irresponsible, the profiteers and the criminals; instead you take away newly acquired freedom from ordinary well-meaning people.
På detta sätt kommer man inte åt de ansvarslösa, profitörerna och brottslingarna, utan det leder bara till att man tar ifrån vanliga, välmenande människor deras nyvunna frihet.
EnglishWhat matters is that those who have completed a vocational education or training course should bring their newly acquired abilities and skills to the working environment.
Av betydelse är att den som nyligen har avslutat en yrkesutbildning eller fortbildningskurs ska kunna ta med sig nyvunna färdigheter och kvalifikationer till arbetsplatsen.
EnglishWe in this Parliament welcome this historic vote and encourage the women of Kuwait to exercise their newly acquired rights in the general election scheduled for 2007.
Vi i detta parlament välkomnar denna historiska omröstning och uppmanar Kuwaits kvinnor att utöva sina nyförvärvade rättigheter i de allmänna val som är planerade att hållas 2007.
EnglishHow is the Council ensuring that the Déby administration is not infringing the human rights of Chadian citizens with these newly acquired more expansive powers?
Vad gör rådet för att se till att Deby-administrationen inte kränker de tchadiska medborgarnas mänskliga rättigheter genom dessa utökade befogenheter som man nyligen fått sig tilldelade?
EnglishIn the context of the powers newly acquired by the Committee on Fisheries, the European Parliament should be well represented during subsequent negotiations on future international conventions.
Mot bakgrund av de befogenheter fiskeriutskottet nyligen har tilldelats bör Europaparlamentet vara väl representerat under kommande förhandlingar om internationella konventioner.