« nor » traduction en suédois

EN

« nor » en suédois

volume_up
nor {conj.}
volume_up
no {substantif}
volume_up
no {adj.}
volume_up
no {adv.}
volume_up
no {pron.}
SV

EN nor
volume_up
{conjonction}

nor (aussi: or)
volume_up
eller {conj.}
Neither officials, nor users, nor citizens are called upon to give their opinion.
Vare sig tjänstemännen, passagerarna eller medborgarna uppmanas ge sin åsikt.
It neither improves breeding, nor food safety nor the security of provision.
Kloning förbättrar varken aveln, livsmedelssäkerheten eller försörjningstryggheten.
Neither the Council nor Parliament, nor the Commission, nor the applicant states ever fixed a date.
Varken rådet eller parlamentet, kommissionen eller kandidatländerna har någonsin gjort det.
nor
volume_up
heller {conj.}
It has become an issue for which you have strong feelings neither for nor against.
Den har blivit något som man inte kan vara för men inte heller kan vara emot.
Nor is Parliament - and nor can they be bought with money.
Det gör inte heller parlament - och de kan inte heller köpas för pengar.
And it is not just a matter of form either, nor of our wish for recognition.
Det handlar inte heller om en formalitet, det handlar inte heller om att vi vill erkännas.

Synonymes anglais de « no »

no
English

Exemples d'usage pour « nor » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMany problems arise because the situation is neither one thing nor the other.
Vissa typer av problem kan uppstå på grund av det mellanläge de uppkommer i.
EnglishNeither the French judge, nor the English, Irish, German or Finnish judge.
Den franska domaren, liksom den engelska, irländska, tyska och finländska domaren.
EnglishGrowth alone is a guarantee of neither solidarity nor social sustainability.
Vi bör också fatta politiska beslut som gör så att våra olika mål förstärker varandra.
EnglishNor do I see any reason why, in the future too, they should not be different.
Jag tycker att det mycket väl kan se olika ut också i fortsättningen.
EnglishWithout financial independence, there is neither freedom nor equality.
Ekonomiskt oberoende är en förutsättning för såväl frihet som jämställdhet.
EnglishThe people at the Court of Auditors are not historians, nor are we in this House.
Varje år noterar Europaparlamentet och medlemsstaterna dessa faktorer, men ingenting förändras.
EnglishMr Suominen was right to say that finger pointing is neither attractive nor productive.
Det är också viktigt med tanke på Pakistans regionala roll i Sydasien.
EnglishNor is it difficult to define a contract or to identify the parameters of compensation.
Enligt Altmark-domen är den betalda kompensationen statligt stöd och måste förhandsanmälas.
EnglishWe cannot protect people from themselves, nor should we legislate for all life's risks.
Ur etisk synvinkel är det i längden omöjligt att godta att så sker.
EnglishIt also shows that Europe’ s decline is neither real nor inevitable.
När allt kommer omkring är det där svagheten i Europa som helhet ligger.
EnglishThe world economies outside Europe will show no mercy to us, nor should we expect them to.
De kommer att utnyttja våra svagheter, och som en följd kommer våra medborgare att drabbas.
EnglishWe must not forget the Ukraine either, nor the states in the South Caucuses.
Varje stat måste ha lika rättigheter och möjligheter i unionen.
EnglishWe can enact the sort of law that is imposed on us neither by the Commission nor the Council.
Det finns också personer som – utan berättigande – har utnyttjat det till att sprida oro.
EnglishNor has it been made clear how the taxation system would work in practice.
. – Fred och förtroendeskapande åtgärder i Bosnien och Hercegovina är ytterst eftersträvansvärt.
EnglishThe rebel movement, the FNL, has denied all involvement, but nor does it support the peace process.
Kanske leder detta så småningom till ett stöd för fredsprocessen och förhandlingar.
EnglishFor example, the NorGer undersea electricity cable project could replace 60 nuclear power plants.
Undervattenselkabelprojektet NorGer skulle exempelvis kunna ersätta 60 kärnkraftverk.
EnglishNeither the spirit nor the letter of the promises made to us has been honoured.
Såväl vad gäller innehållet som formen har löften brutits.
EnglishThe goal of postal reform is not preserving jobs, nor of course reducing them.
Jobb kan också förloras utan liberalisering – som ett resultat av till exempel teknisk modernisering.
EnglishThe ‘ no’ vote will stop neither globalisation, nor international competition, nor relocations.
Till och med Turkiet skulle kunna ansluta sig på detta fördrags villkor.
EnglishWe must not rush the vote on the Fiori report nor must we rush the debate.
Omröstningen om Fiori-betänkandet bör ske utan att vi förhastar oss och detsamma gäller debatten.