EN offensive
volume_up
{substantif}

offensive (aussi: drive, push)
volume_up
offensiv {gen. comm.}
Georgian President Saakashvili ordered a military offensive.
Den georgiske presidenten Michail Saakasjvili beordrade en militär offensiv.
These civilians must be allowed to leave so that the army can conclude its offensive.
Dessa civila måste ges möjlighet att fly så att armén kan avsluta sin offensiv.
Moreover, the only thing that this offensive will achieve is to intensify the conflict.
Det enda som denna offensiv skulle kunna leda till är dessutom att konflikten förvärras.

Exemples d'usage pour « offensive » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHis entire speech is offensive to myself personally, to my party and to Poland.
Hela hans tal är aggressivt mot mig personligen, mot mitt parti och mot Polen.
EnglishThis is completely ridiculous and, for the rest, offensive to the other twenty-three.
Detta är fullständigt absurt och för övrigt en förolämpning mot de övriga 23.
EnglishThe phrase used in the motion for a resolution is potentially offensive to Indians.
Ordalydelsen i förslaget till resolution kan väcka anstöt hos de indiska medborgarna.
EnglishPermian is gonna have to step up here and establish some offensive confidence.
Permian måste ta sig i kragen... och få självförtroende i anfallsspelet.
EnglishEast Jerusalem was captured as a result of a major external offensive.
Erövringen av Jerusalem, den östra delen, var följden av en stor aggression utifrån.
EnglishI was in Chad in March of this year three weeks after the rebel offensive.
(EN) Jag var i Tchad i mars i år, tre veckor efter rebelloffensiven.
EnglishMinister, Mr President-in-Office, how was this offensive prepared?
Herr minister, herr rådsordförande, hur har detta ingripande förberetts?
EnglishI do feel, however, that on this issue too, embarking on a charm offensive is not enough.
Men inte heller i det här ärendet räcker det med en charmoffensiv.
EnglishThe FYROM army launched a counter-offensive against the occupied villages which ended on 1 April.
Fyroms armé inledde en motoffensiv mot de ockuperade byarna som slutfördes den 1 april.
EnglishWe must take up a reasoned offensive against radicals on both the right and the left.
Vi måste reagera offensivt och med argument mot radikala personer såväl från höger som från vänster.
EnglishThe continuation of the military offensive is costing too many lives.
Att fortsatta militäroffensiven kostar alltför många människoliv.
EnglishWe need a qualification offensive with computer-aided learning and active use of networks.
Vi behöver en kvalificeringsoffensiv med datorstött lärande och ett aktivt utnyttjande av nätverk.
EnglishWe would like to respond to an offensive against the market by meeting our citizens' needs.
Som motvikt mot marknaden skulle vi vilja svara med tillfredsställandet av befolkningarnas behov.
EnglishWe would like to respond to an offensive against the market by meeting our citizens ' needs.
Som motvikt mot marknaden skulle vi vilja svara med tillfredsställandet av befolkningarnas behov.
EnglishWith them, we would have a real chance of getting a cultural offensive for Europe moving.
Med dessa 70 cent skulle vi ha en verklig möjlighet att få igång en verklig kulturoffensiv för Europa.
EnglishLet us not be blinded by the charm offensive on the part of Turkey.
Låt oss inte förblindas av charmoffensiven från Turkiets sida.
EnglishWe often do better on the defensive than on the offensive.
Ofta gör vi bättre ifrån oss när vi är på defensiven än på offensiven.
EnglishThe other inhabitants often see the gangs as offensive, as vandals and they become scapegoats.
Av andra invånare i samhället ses gänget ofta som störande, som vandaler och görs till syndabockar.
EnglishThe violent offensive and the killing can never lead to peace.
Den våldsamma offensiven och dödandet kan aldrig leda till fred.
EnglishI agree with the offensive strategy proposed by the rapporteur.
Jag instämmer i den angreppsstrategi föredraganden föreslår.