« on the run » traduction en suédois

EN

« on the run » en suédois

EN on the run
volume_up
[exemple]

on the run
Now, in a quite appalling legislative move, the British Government, in delivery of a sordid deal with the IRA, is proposing to afford amnesty and sanctuary to those on-the-run terrorists.
Nu tänker den brittiska regeringen i ett rent av motbjudande lagstiftande utspel i syfte att genomföra ett tarvligt avtal med IRA, erbjuda amnesti och fristad åt dessa terrorister rymmen.

Exemples d'usage pour « on the run » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI think in fact that it is important in the long run for the Union's legitimacy.
Jag tror att det till och med är av vikt för, på längre sikt, EU: s legitimitet.
EnglishWe are pushing the European message hard in the run-up to the October elections.
Vi arbetar hårt för att föra fram EU:s budskap i kampanjen inför valet i oktober.
EnglishMr President, Mr Lamfalussy, in the long run you cannot spend more than you earn.
Mina herrar ordförande! I det långa loppet kan man inte ge ut mer än man får in.
EnglishWe are also seeing more and more old and run-down aircraft taking to the skies.
Vi ser också, att fler och fler utrangerade flygplan nu har kommit upp i luften.
EnglishThat really would run counter to everything we have agreed in Parliament to date.
Det skulle verkligen gå emot allt vi hittills har kommit överens om i parlamentet.
EnglishToday's debate is particularly relevant in the context of the run-up to Christmas.
skriftlig. - (PL) Dagens debatt är särskilt relevant eftersom det snart är jul.
EnglishHowever, we see no reason for the EU to run up its flag on a naval operation.
Men vi ser ingen anledning till att en maritim operation ska ske under EU-flagg.
EnglishWe cannot accept that countries should run up national debts without limitation.
Vi kan inte acceptera att länderna skuldsätter sig utan några begränsningar.
EnglishThe only things that count, in the long run, are the market and free competition.
När allt kommer omkring är det bara marknaden och den fria konkurrensen som räknas.
EnglishAt the moment it is very much slower, at least at this stage - city-run cars.
För tillfället är de mycket långsammare, åtminstone i det här skedet - stadsbilar.
EnglishThe title of the article speaks for itself: 'Third run-up to a referendum in Cuba'.
Artikelrubriken talar för sig själv: ”Tredje upptakten för folkomröstning i Kuba”.
EnglishIt is a fact that the European union plays an exemplary role in the run up to Kyoto.
Det är så att Europeiska unionen har en roll som förebild i ansatsen mot Kyoto.
EnglishThis means that the Americans also run the greatest risks of making huge blunders.
Det innebär att amerikanerna också löper den största risken för allvarliga felsteg.
EnglishWhen I run it through my lab, this heat-mapping shows everything is intelligible.
När jag går igenom det i mitt lab den här röda skalan visar allt som är obegripligt.
English   Mr President, this shows us that science and research last in the long run.
   – Herr talman! Detta visar att vetenskap och forskning håller i det långa loppet.
EnglishYou cut off some people dramatically and let others run over for a very long time.
Ni avbryter vissa talare abrupt och låter andra dra över mycket länge på talartiden.
EnglishWe cannot always wait until the last minute, run out of time, and put it off.
Vi kan inte alltid vänta till sista minuten och få brist på tid och skjuta upp det.
EnglishYou will have noticed that my three minutes' speaking time as rapporteur has run out.
Ni kanske har märkt att tiden för föredraganden har gått ut. Det var tre minuter.
EnglishMy holes are far enough apart you could run a regiment through and never see it!
Mina hål är så långt från varandra att ett regemente kan passera obemärkt.
EnglishSuch transitional arrangements run counter to the philosophy behind a common salary.
Sådana övergångsbestämmelser skulle motverka hela tanken med gemensamt arvode.