« overtaking » traduction en suédois

EN

« overtaking » en suédois

volume_up
overtaking {substantif}
EN

overtaking {substantif}

volume_up
overtaking

Synonymes anglais de « overtaking »

overtaking
English

Exemples d'usage pour « overtaking » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn terms of economic performance, the country is definitely in the overtaking lane.
När det gäller ekonomin ligger landet definitivt i den snabba filen.
EnglishThe overtaking manoeuvre which I mentioned a moment ago can now be carried out.
Det inhämtningsförsök som jag nyss talade om kan göras.
EnglishThe Slovak Government is trying to carry out an overtaking manoeuvre.
Slovakiens regering försöker hämta in försprånget.
EnglishWe are now overtaking North Korea, which is the only country in the world that prefers to legislate behind closed doors.
Vi kör nu om Nordkorea, som nu blir det enda landet i världen som kommer att lagstifta bakom stängda dörrar.
EnglishUniversities elsewhere may be overtaking us, but they owe their beginnings to European universities.
Det kan hända att universitet på andra håll börjar gå förbi oss, men de har de europeiska universiteten att tacka för sitt ursprung.
EnglishAccording to the World Health Organisation (WHO), chronic diseases, strokes and heart disease are steadily overtaking infectious diseases.
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) hämtar kroniska sjukdomar, stroke och hjärtsjukdomar ständigt in på de smittsamma sjukdomarna.
English. - (RO) In addition to achieving number one position in the list of gas exporters, Russia has recently become the largest exporter of oil in the world, overtaking Saudi Arabia.
skriftligt. - (RO) Ryssland, som är världens största gasexportör, blev nyligen också världens största oljeexportör före Saudiarabien.
EnglishI was shocked to read that the opium crop this year was up to three thousand tonnes, overtaking even that of the Golden Triangle's 900 tonnes in Myanmar and Thailand.
Jag blev chockad när jag läste att opiumskörden i år uppgick till 3 000 ton, vilket t.o.m. är mer än den gyllene triangelns 900 ton i Myanmar och Thailand.
EnglishWe do not want to see Russian-style social chaos overtaking the country.
Därför är det viktigt att EU inte bidrar till att Kinas reformer drivs igenom på ett sådant sätt att det skapas massarbetslöshet i Kina, att det blir socialt kaos av rysk modell i Kina.
EnglishQuite the opposite: it may be that, with the reform of European agricultural policy, we have succeeded in overtaking the United States; the Japanese are causing more harm than we are with rice.
Tvärtom kan det vara så att vi genom reformen av den europeiska jordbrukspolitiken lyckats gå förbi Förenta staterna; japanerna orsakar större problem med sitt ris än vad vi gör.