« petulant » traduction en suédois

EN

« petulant » en suédois

EN petulant
volume_up
{adjectif}

petulant (aussi: awkward, difficult, fastidious, finicky)
volume_up
kinkig {adj.}
petulant (aussi: fractious, grumpy, querulous, tetchy)
volume_up
grinig {adj.}
Mr President, I hate to intervene on what is obviously a domestic quarrel but I am certain that Mr Sindal was not in the slightest petulant.
Jag vill ogärna lägga mig i vad som uppenbarligen är ett familjegräl, men jag är säker på att Sindal inte var det minsta grinig.
petulant (aussi: irritable, ratty, tetchy, pettish)
volume_up
retlig {adj.}
petulant (aussi: proud, snooty, snotty, toffee-nosed)

Exemples d'usage pour « petulant » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishParliament should behave responsibly as a grown-up legislator, not as a petulant child.
Parlamentet måste uppföra sig ansvarsfullt som en fullvuxen lagstiftare, och inte som ett grinigt barn.
EnglishI apologise to Commissioner Kinnock that Mr Sindal has been in a particularly petulant mood this evening.
Jag ber om ursäkt till kommissionsledamot Kinnock för att Sindal varit på ett osedvanligt grinigt humör här i kväll.
EnglishMy SNP colleague Mr Hudghton and I did not join in the discourteous and petulant walk-out from President Chirac's speech this morning.
Min SNP-kollega Hudghton och jag deltog inte i det ohövliga och griniga protestuttåget från president Chiracs tal i förmiddags.
EnglishRefusing to give one's opinion reminds me of a petulant child which does not get what it wants, and therefore pushes aside everything it does get.
Vägran att avge ett yttrande får mig att tänka på ett nyckfullt barn som inte får sin vilja fram och därför ilsket skjuter åt sidan allt som det får.