EN

plate {substantif}

volume_up
1. général
plate (aussi: sign, signpost, card)
volume_up
skylt {gen. comm.}
Den är lastbilen med de polska skyltarna.
plate (aussi: plateful, dish)
I want a big plate of " huevos rancheros " with rice and beans, and hot dog tortillas.
En stor tallrik " huevos rancheros " med ris och bönor och varma tortillas.
You'd have a plate of spaghetti, and you would pour it on, right?
Du har en tallrik med spaghetti, och så häller du på såsen, eller hur?
The European consumer has no wish to see such food on his plate.
Den europeiska konsumenten har ingen lust att se sådan mat på sin tallrik.
plate (aussi: silver)
plate (aussi: apron, deck, disc, plaque)
Sedan böjde vi en platta mot den.
Here you can see the plate holding it, and you can see the implants being put in -- so that in one operation we achieve this and this.
Här ser ni hur plattan håller det, och ni ser hur implantaten börjar sättas in -- och under en operation uppnådde vi detta och detta.
We were reluctant to believe it, but it later transpired that they were referring to a very simple little plate capable of heating a jug of water in half an hour.
Vi ville inte tro detta, men det visade sig senare att det handlade om en mycket enkel liten platta som kunde värma upp en kanna vatten på en halvtimme.
plate (aussi: blowout, cut, disc, leaf)
volume_up
skiva {gen. comm.}
volume_up
tavla {gen. comm.}
plate (aussi: bill, placard, poster, card)
plate (aussi: cup)
volume_up
pokal {gen. comm.}
plate (aussi: battery)
plate (aussi: plating)
plate (aussi: dental plate, denture)
plate
plate
plate
plate (aussi: chart)
2. Photographie
plate
volume_up
plåt {gen. comm.}
Jag måste hämta en plåt till med körsbär...
3. Gastronomie
plate (aussi: saucer)
volume_up
fatet {gen. comm.}
In fact, everything possible is to be done to provide the innovators with everything on a plate.
Man tillrättalägger utbildning, man skapar en skattepolitik, man ordnar med riskkapital, man gör allt möjligt för att servera allt på fatet för dessa innovatörer.
4. Technologie
plate
5. Anglais britannique
plate (aussi: barrel, dish, tray, tub)
We have no desire to see particular heads on a plate.
Vi har ingen önskan att se några särskilda huvuden på ett fat.
Jag vill ha Lycanens huvud på ett fat.
Here is a case which is being handed to you on a plate.
Här är ett fall som jag överlämnar till er på ett fat.

Exemples d'usage pour « plate » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAnd you can actually see that the license plate of the Samara ends in 78RUS.
Och du kan faktiskt se att registreringsskylten på Samaran slutar med 78RUS.
EnglishProperly reared chicken will be a better piece of meat when it goes on the plate.
Korrekt uppfödda kycklingar blir bättre kött när de hamnar på tallriken.
English'From stable to table' is translated freely into Dutch as 'from farmer to plate' .
From stable to table kan fritt översättas med från bonde till bord.
EnglishThe EU should step up to the plate and provide real leadership and clean hands.
EU borde stiga fram och visa verkligt ledarskap och anständighet.
EnglishEurope will have to step up to the plate even if it is painful for our fellow citizens.
EU måste axla sitt ansvar även om det är smärtsamt för våra medborgare.
English'From stable to table ' is translated freely into Dutch as 'from farmer to plate '.
From stable to table kan fritt översättas med från bonde till bord.
EnglishI read recently in a paper that governments tend to gold-plate things.
Jag läste i en tidning nyligen att regeringar har en tendens att skönmåla saker och ting.
EnglishVehicles with a Polish registration plate are being subjected to checks lasting several hours.
Fordon med polska registreringsskyltar utsätts för kontroller som varar i flera timmar.
EnglishIt really must be a big question because there are an awful lot of questions on your plate.
Det måste verkligen vara en stor fråga, eftersom det finns väldigt många frågor på ert bord.
EnglishAttention must also be paid to the complicated financial set-ups based on 'brass-plate ' companies.
Varning för komplicerade ekonomiska konstruktioner som grundar sig på brevlådeföretag.
EnglishYour car's number plate is proof that you have liability insurance.
Bilens registreringsskyltar är bevis nog att du är ansvarsförsäkrad.
EnglishRear registration plate of two or three-wheel motor vehicles (vote)
Bakre registreringsskylt på två- och trehjuliga motorfordon (kodifierad version) (omröstning)
EnglishYou should get a permanent number plate in the country where you register your car.
Men du måste också tänka på vilken moms du ska betala:
EnglishWhen it is cleared away from the table, does the meal on the plate suddenly become special category waste?
Förvandlas menyn på tallriken när den kommer från bordet plötsligt till riskavfall?
EnglishBut it turns out to be illegal to print a child's drawing of Micky Mouse onto a plate of sugar.
Men det visar sig vara olagligt att skriva ut ett barns målning av Musse Pigg på en sockerskiva.
EnglishIf you're coming down the baseline, you gotta take home plate from me!
Om du kommer till bottenlinjen, tar du hemmabanan från mig!
EnglishI reckon the agency will have enough on its plate just upholding the freedom of expression.
Jag tror nog att byrån kommer att få tillräckligt att göra bara med att upprätthålla yttrandefriheten.
EnglishWe plate them into dishes that we sometimes call petri dishes.
Vi breder ut dem i skålar som vi ibland kallar för petriskålar.
EnglishImagine that you have a large lobster on a plate in front of you.
Tänk er att ni har en stor hummer framför er på tallriken.
EnglishJust because it comes from a green source doesn't mean we can treat it with disregard on the plate.
Bara för att det kommer från en grön källa betyder det inte att vi kan behandla det respektlöst på tallriken.