« presuming » traduction en suédois

EN

« presuming » en suédois

EN presuming
volume_up
{gérondif}

presuming (aussi: assuming, supposing, expecting, reckoning)
I am presuming that glaring errors have been made in this regard, and once again, we are finding out that there are loopholes.
Jag förmodar att uppenbara fel har gjorts i detta avseende, och återigen kommer vi på att det finns kryphål.

Exemples d'usage pour « presuming » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAlways presuming in the first place that the scientists have been looking for the stock in the right areas.
Vi förutsätter då att forskarna letat efter bestånden på rätt ställe.
EnglishWhat is more, your line of reasoning is also faulty, as you are presuming that the two markets are the same size.
Dessutom är ert resonemang felaktigt, eftersom ni antar att de två marknaderna har samma storlek.
EnglishI would call on Parliament and people writing these motions for resolutions to refrain, in their haste, from presuming on a treaty that may or may not be ratified.
Jag uppmanar Europaparlamentet och författarna till dessa resolutionsförslag att lägga band på sin iver och inte utnyttja ett fördrag som ännu inte ratificerats.
EnglishThe sin of Europe's system of Conventions, recalling the French and US experiences, was presuming to have a legitimacy that it still did not, in fact, have at that time.
Bristen i EU:s konventsystem, vilket erfarenheterna från Frankrike och Förenta staterna erinrar om, var att det förmodades ha en legitimitet som det faktiskt inte hade på den tiden.
EnglishTherefore we in this Parliament should insist that when Mr Clinton resumes work, presuming he is not impeached, this is an issue which he should address as a matter of urgency.
Vi i detta parlament bör därför verka för att president Clinton, när han återupptar sitt arbete - under förutsättning att han inte avsätts - tar itu med denna brådskande fråga.