« pretend » traduction en suédois

EN

« pretend » en suédois

EN pretend
volume_up
{adjectif}

pretend
Equally, it is dishonest to pretend that Russia's conduct is beyond reproach.
På samma sätt är det oärligt att låtsas att Rysslands har agerat oklanderligt.
Let us not pretend that the present proposals have this in mind.
Låt oss inte låtsas som om man har detta i åtanke genom de föreliggande förslagen.
We cannot pretend that sympathy, without any political decisions, will be enough.
Vi kan inte låtsas att sympati utan politiska beslut kommer att vara tillräckligt.
pretend (aussi: imaginary, chimerical, phantom)

Synonymes anglais de « pretend »

pretend

Exemples d'usage pour « pretend » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishTo pretend now that the Irish 'no' to Nice prevents enlargement is a nonsense.
Att i dag hävda att Irlands "nej" till Nice förhindrar utvidgningen saknar mening.
EnglishTo pretend now that the Irish 'no ' to Nice prevents enlargement is a nonsense.
Att i dag hävda att Irlands " nej " till Nice förhindrar utvidgningen saknar mening.
EnglishThey strangled her, threw her into the bath and tried to pretend it was suicide.
De ströp henne, kastade henne i badkaret och försökte få det att se ut som självmord.
EnglishWe pretend that we are all agreed on this, but this is not so in practice.
För vi agerar här som om vi allesammans vore överens, men i praktiken är det inte så.
EnglishThe United Nations and NGOs only act as coordinators and do not pretend to be the donors.
Det behövs också rutiner för tidig varning innan nästa katastrof inträffar.
EnglishThe Council and the Commission will not be able to pretend for ever that they do not hear us.
Rådet och kommissionen kan inte i all oändlighet ge sken av att inte höra oss.
EnglishWe cannot continue to engage in ‘pretend negotiations’ with Iran in this way.
Vi kan inte fortsätta att ”låtsasförhandla” med Iran på detta sätt.
EnglishBut nor should we pretend that whatever we produce, someone will buy it at some point.
Man får dock inte tro att det kvittar vad vi producerar, att vi ändå får avsättning för det.
EnglishIt is better to target pornography which exploits real children, not pretend ones.
Det är bättre att rikta in sig på pornografi som exploaterar verkliga barn, inte uppdiktade barn.
EnglishI shall not pretend that I know how long this technical work will take, but it will take some time.
Jag kan inte säga exakt hur lång tid detta arbete tar, men en viss tid måste det ju ta.
EnglishIt is rather embarrassing that we have to now pretend that they do not exist.
Vad gäller de rättsstatliga principerna är det också obegripligt att det saknas möjlighet att överklaga.
EnglishAnd to pretend that all we need to do is press a switch to make everything better is simply an illusion.
Att tro att det bara vore att trycka på en knapp och så förändras allt är en illusion.
EnglishDo not pretend that you know nothing, you know perfectly well what happened.
Spela inte oskyldig, ni vet mycket väl vad som hände.
EnglishThe report obviously does not pretend to be exhaustive, but I believe it is a good point of departure.
Betänkandet är naturligtvis inte uttömmande, men jag anser att det är en bra utgångspunkt.
EnglishWe shall not pretend that we did not want to go further.
Men med detta sagt anser vi att kommissionen skall gå vidare med planen.
EnglishLet us be completely clear about this and not try to pretend it is otherwise or to evade the issue.
Låt oss ha detta klart för oss, och vi får inte försöka hitta skenmanövrer eller undanflykter.
EnglishThey should not pretend that citizens consider their bickering about power and people as important.
De skall inte inbilla sig att medborgarna ser deras käbbel om makt och folk som något viktigt.
EnglishThe euro is showing that there are differing views on Europe, and we should not pretend otherwise.
Vad euron beträffar - och det bör vi inte försöka dölja - har vi olika uppfattningar om Europa.
EnglishI cannot pretend that I received a satisfactory answer.
Jag ska inte göra anspråk på att ha fått något tillfredsställande svar.
EnglishNuclear waste has to be taken for what it is; we cannot afford to pretend that it is just any old product.
Kärnkraftsavfall skall behandlas som kärnkraftsavfall och inte som vilka varor som helst.