« progressing » traduction en suédois

EN

« progressing » en suédois

volume_up
progress {substantif}

EN progressing
volume_up
{gérondif}

progressing
Jag anser att detta samarbete gör framsteg.
We are progressing in discussions on the regulatory dialogue in financial markets, removing obstacles for our operators in this ever more integrated industry.
Vi gör framsteg i diskussionerna om regleringsdialogen på finansmarknaderna, för att undanröja hinder för våra aktörer inom denna alltmer integrerade sektor.
It is with these priorities that we can show our citizens that things are progressing well, and that is a prerequisite for us to be able to continue our work.
Det är med dessa prioriteringar som vi kan visa våra medborgare att vi gör framsteg, och det är en nödvändig förutsättning för att vi skall kunna fortsätta att arbeta.

Exemples d'usage pour « progressing » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe political situation has deteriorated and reforms are progressing slowly.
Den politiska situationen har försämrats och reformerna går långsamt framåt.
EnglishThey are progressing slowly but Rome was not built in a day and we must remember that.
Det sker långsamt, men Rom byggdes inte på en dag och vi måste komma ihåg det.
EnglishIn general, the administrative development work is progressing according to plan.
Allmänt sett fortskrider utvecklingsarbetet för förvaltningen planenligt.
EnglishIt appears that technical developments in this area are progressing faster than we think.
Det verkar som om de tekniska framstegen på detta område går snabbare än vi tror.
EnglishThe recovery has taken hold and is currently progressing in the real economy.
Återhämtningen har börjat få fäste och börjar nu sprida sig till den verkliga ekonomin.
English(PL) Mr President, employment is an indicator of how we are progressing.
(PL) Herr talman! Sysselsättningen är ett tecken på hur hur utvecklingen går.
EnglishAt the same time, enlargement negotiations are progressing with all candidate countries.
Samtidigt framskrider utvidgningsförhandlingarna med samtliga kandidatländer.
EnglishThe Commissioner will perhaps be able to inform us as to how the work is progressing.
Kommissionsledamoten kanske kan informera oss om hur arbetet fortskrider.
EnglishI therefore ask the Commission this: firstly, why is the work here progressing so slowly?
Därför frågar jag kommissionen: För det första, varför arbetar man här så långsamt?
EnglishThey are progressing slowly but Rome was not built in a day and we must remember that.
Vi måste först och främst säga att reformerna enligt vitboken håller på att genomföras.
EnglishFirst of all, we have to say that the White Paper reforms are progressing.
Vi måste först och främst säga att reformerna enligt vitboken håller på att genomföras.
EnglishIt is true that the ratification of the agreements is progressing very slowly at national level.
Det är sant att ratificeringen av avtalen på nationell nivå går mycket långsamt.
EnglishIt is not the rapporteur's fault that this has been progressing so slowly.
Det är inte föredragandens fel att detta har fortskridit så långsamt.
EnglishThis, then, is the great objective towards which we are progressing together.
Detta är alltså det stora mål som vi skall sträva mot tillsammans.
EnglishWell, so what I read on WebMD: "The prognosis is poor for progressing renal cell cancer.
I vilket fall, vad jag hittade på WebMB: "Prognosen är inte bra för framskiden njurcancer.
EnglishSome of them now see it as something to brandish to stop this text progressing.
En del av dem betraktar den nu som någonting man kan svänga sig med för att stoppa den här texten.
EnglishFirst of all, we have to say that the White Paper reforms are progressing.
Tonen kring frågan när den ställdes verkar mycket annorlunda än den ton vi nu hör i kammaren.
EnglishAs far as consolidation is concerned, work is progressing fairly well.
Under två år har 310 konsolideringar genomförts från 2 500 dokument.
EnglishAlthough still inadequate, regional integration is progressing slowly but surely.
Den regionala integrationen går framåt sakta men säkert, även om den fortfarande är helt otillräcklig.
EnglishForgive me if I do not report on how the debate is progressing.
Om framåtskridandet i diskussionen, tillåt mig, rapporterar jag ingenting.