« progressive taxation » traduction en suédois

EN

« progressive taxation » en suédois

EN

progressive taxation {substantif}

volume_up
progressive taxation
Thus, in spite of everything, progressive taxation using green taxes is better.
Progressiv beskattning med miljöbeskattning är trots allt bättre.
On the question of linear or progressive taxation, the Commission does not express any preference in the proposal.
När det gäller frågan om rak eller progressiv beskattning uttrycker kommissionen inte någon preferens i förslaget.

Traductions similaires pour « progressive taxation » en suédois

progressive adjectif
progress substantif
taxation substantif
taxation adverbe
Swedish

Exemples d'usage pour « progressive taxation » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSwitching the focus of taxation to indirect taxes hampers progressive taxation, and it is through progressive taxation that the income gap will narrow.
Genom att förskjuta tyngdpunkten mot indirekt beskattning försvagas beskattningens progressivitet och det är med hjälp av progressiviteten som inkomstskillnaderna har utjämnats.
EnglishEU tax assistance should encourage the development of progressive taxation regimes in developing countries, notably by securing an equitable share of a corporation's profits.
EU:s biträde i skattefrågor bör uppmuntra utveckling av progressiva beskattningssystem i utvecklingsländer, särskilt genom att säkra en skälig andel av företagets vinster.