« to reap » traduction en suédois

EN

« to reap » en suédois

EN to reap
volume_up
[reaped|reaped] {verbe}

You are sowing an anti-grass roots storm and you will reap a grass-roots hurricane.
Ni sår vind åt folket men ni kommer att skörda storm från arbetstagarna och folket.
For every man shall reap what he has sown and bow no knee except in prayer.
Ty varje människa skall skörda vad hon har sått, och knäböja endast i bön.
Vi måste vara beredda att skörda frukterna av denna politik.

Exemples d'usage pour « to reap » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI am confident that both the liner industry and its clients will reap the benefits.
Jag är säker på att både sjöfarten och dess kunder kommer att dra nytta av det.
EnglishBut when are they going to reap the benefits of the Western democratic system?
Men när kommer de att få fördelarna av ett västerländskt demokratiskt system?
EnglishEurope is becoming two-faced and the Euro sceptics will reap the rewards of this.
EU är på väg att få två ansikten, och det är EU-skeptikerna som kommer att vinna på det.
EnglishNor will businesses be the only beneficiaries, for consumers will reap great benefits too.
Inte bara företagen gagnas av detta, utan även konsumenterna får stora fördelar.
EnglishRegulatory changes may be needed for us to reap the full benefits of our energy markets.
Lagstiftningen kan behöva ändras för att vi ska få full vinst på elmarknaden.
EnglishWe know that in business those that get in early often also reap the highest profits.
Vi vet att det i affärslivet ofta är de som är ute i tid som skördar de bästa vinsterna.
EnglishEnergy links are investments which do not reap many rewards financially.
Sammankoppling av energi är en investering som inte skapar någon stor ekonomisk vinst.
EnglishHe who sows the wind shall reap the whirlwind: I am not the first person to say that.
Den som sår vind skördar storm: jag är inte den förste som säger det.
EnglishSuch a market organisation can reap better long-term prospects for the fishing industry.
En sådan marknadsorganisation kan ge bättre långsiktiga möjligheter för fiskerinäringen.
EnglishMr President, we must not be surprised when we reap what we have sown.
Herr talman! Vi får inte bli förvånade när vi skördar det som vi har sått.
EnglishEconomic adjustment policies are beginning to reap rewards in many areas.
Politik för ekonomisk anpassning börjar ge avkastning i många områden.
EnglishHowever, those who reap the profits are clearly far from satisfied.
De som plockar hem vinsterna är emellertid uppenbarligen långt ifrån nöjda.
EnglishToday, people are being shot on sight in the streets of Phnom Penh and Siem Reap.
I dag skjuter man öppet på gatorna i Phnom Penh och Siem Reap.
EnglishBut the funding gap must be closed in order to reap the benefits of these projects.
Men finansieringen måste lösas för att det ska gå att dra nytta av fördelarna med dessa projekt.
EnglishWell, they do not reap the benefits of the Internal Market either.
Man kan säga att inte heller de skördar fördelarna med den inre marknaden.
EnglishSuch a market organisation can reap better long-term prospects for the fishing industry.
Den egendomsrätt som skapas i ett sådant system är rätten att fiska - inte till själva fisken.
EnglishIf we start using the money correctly, we will reap the rewards in effectiveness.
Låt oss alltså börja med att använda pengarna på ett bra sätt, då kommer vi att vinna i effektivitet.
EnglishBut all economic sectors will naturally reap the same benefits.
Men vi får inte tro att inte hela ekonomin skulle kunna dra nytta av samma förbättringar.
EnglishThis is EU democracy and it will one day reap its just deserts.
Detta är EU-demokrati, och den kommer en dag att få vad den förtjänar.
EnglishHow do we reap the full benefits of the digital dividend?
Hur kan vi fullt ut utnyttja fördelarna med den digitala utdelningen?