« seated » traduction en suédois

EN

« seated » en suédois

volume_up
seat {substantif}

EN seated
volume_up
{adjectif}

seated
On this occasion, due to the lack of space, Mrs Cresson had to speak whilst seated.
Edith Cresson talade denna gång, på grund av platsbrist, sittande.
Our Rules of Procedure have been established, and these state that visitors in the galleries are to remain seated and keep silent.
Vi har en fast arbetsordning och den säger med avseende på åhörarläktarna: åhörare ska förbli sittande och hålla sig lugna.
This 80-year-old man had to attend trial, sometimes assisted, and at others seated, due to the brutal torture to which he had been subjected.
Vid 80 års ålder var han tvungen att delta i rättegången, ibland med stöd och ibland sittande, på grund av den brutala tortyr han varit utsatt för.
seated (aussi: situated)
seated

Synonymes anglais de « seated »

seated
English
seat

Exemples d'usage pour « seated » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAlso seated around it are post-colonial nostalgias and current interests.
Beslutsfattandet präglas också av postkolonial nostalgi och aktuella intressen.
EnglishThis is a deep-seated problem and Christophobic acts are a reality.
Det här är ett djupt rotat problem och kristofobiska handlingar är en realitet.
EnglishThat there is particularly deep-seated frustration among rural communities is no secret.
Det är ingen hemlighet att frustrationen är djupast rotad på landsbygden.
EnglishThose of you seated behind Mrs Klaß, please ask your colleagues to leave.
Får jag be er som sitter bakom Christa Klaß att be era kolleger att gå.
English   I would ask the honourable Members to be seated and to allow the sitting to proceed normally.
   – Får jag be ledamöterna att sätta sig ned och låta sammanträdet ha sin gång.
EnglishI would ask the honourable Members to be seated and to allow the sitting to proceed normally.
– Får jag be ledamöterna att sätta sig ned och låta sammanträdet ha sin gång.
EnglishFor a long time Ireland and the UK were reluctant to do so due to deep-seated distrust.
Irland och Storbritannien var länge ovilliga att göra detta på grund av en djupt rotad misstro.
EnglishWe need a shared commitment to a deep-seated change in Europe's capacity for innovation.
Vi behöver ett gemensamt åtagande om en djupgående förändring av EU:s kapacitet till innovation.
EnglishBoth European society and, above all, our deep-seated convictions, demand it.
Det är något som både det europeiska samhället och framför allt våra djupt rotade övertygelser kräver.
EnglishMight it not be that the United Kingdom Independence Party are seated up in the gallery?
Kan det möjligen vara Förenade kungarikets parti för oberoende (UKIP) som sitter på åhörarläktaren?
EnglishLadies and gentlemen, we will not close the debate until everyone is seated in silence.
Mina damer och herrar! Vi kommer inte att avsluta debatten förrän alla sitter tysta på sina platser.
EnglishThe people of Zimbabwe have a deep-seated longing for democracy.
Befolkningen i Zimbabwe har en djupt rotad längtan efter demokrati.
EnglishThey are seated on the left, and I extend a cordial welcome to them.
De sitter till vänster, och jag hälsar dem hjärtligt välkomna.
EnglishI should also like to welcome the large delegation from Ukraine seated in the official gallery.
Jag skulle även vilja välkomna den stora delegationen från Ukraina som sitter på åhörarläktaren.
EnglishThose of you seated behind Mrs Klaß, please ask your colleagues to leave.
– Det råder ingen tvekan om att EU har lyckats fastslå en social modell som är bland de bästa i världen.
EnglishChildren and young people are always seated close to their parents.
Barn och ungdomar placeras alltid i närheten av föräldrarna.
EnglishOf course, it would be better to speak in a quieter chamber, where everyone is seated.
Självklart skulle det vara lättare att kunna uttrycka sig inför ett lugnare auditorium där alla sitter ner.
EnglishAt the banquet you will be seated with your guests and colleagues from the same department or faculty.
Vid middagen placeras du med dina gäster och kolleger från samma institution eller fakultet.
EnglishMadam President, congratulations on being seated there today.
Fru talman! Hjärtliga gratulationer till att ni sitter där i dag!
EnglishThey are seated in the gallery and I should like to welcome them.
De är här på åhörarläktaren och jag vill hälsa dem välkomna.